Show simple item record

dc.contributor.authorØygarden, Lillian
dc.contributor.authorNesheim, Lars
dc.contributor.authorDörsch, Peter
dc.contributor.authorFystro, Gustav
dc.contributor.authorHansen, Sissel
dc.contributor.authorHauge, Atle
dc.contributor.authorKorsæth, Audun
dc.contributor.authorKrokann, Knut
dc.contributor.authorStornes, Ole Kristian
dc.date.accessioned2017-12-18T09:40:37Z
dc.date.available2017-12-18T09:40:37Z
dc.date.created2017-11-05T14:57:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-17-00590-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472324
dc.description.abstractI denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed mindre behov for tilførsel av nitrogen. Denne nitrogenbesparelsen er i rapporten omregnet til mengde lystgass og videre til CO2 ekvivalenter. Det er også vurdert effekter av hva optimalisering av dyrkingsforhold som jordpakking og drenering har å si for å bedre nitrogenutnyttelsen og redusere risiko for tap. Følgende tiltak er utredet: Bedre husdyrgjødseldisponering; Bruk av stripespredere eller nedfellere av husdyrgjødsel eller innblanding av vann i husdyrgjødsel for å redusere risiko for tap og bedre nitrogenutnyttelsen. Bygging av tilleggslager kan gi muligheter for å utnytte husdyrgjødsel bedre i vekstsesongen. Bedre oppfølging av gjødselplan er utredet både for gjødsling til eng og åker. Her er vurdert effekt av bedre oppfølging av gjødselplan, bedre tilpasning mellom mineral og husdyrgjødsel, gjødsle til middelavling, bruk av delt gjødsling, presisjonsgjødsling. Det er også beregnet effekt på lystgasstap av å redusere gjødsling til under norm. Dette vil føre til reduserte avlinger og må i andre sammenhenger vurderes opp mot ønsket om størrelsen på matproduksjonen. Bedre drenering og redusert jordpakking vil føre til bedre nitrogenutnyttelse og mindre risiko for lystgasstap. Slike tiltak krediteres ikke ved dagens utslippsberegning, men vil i praktisk jordbruk føre til bedre nitrogenutnyttelse. […]
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport
dc.subjectDrenering
dc.subjectDrainage
dc.subjectGjødsling
dc.subjectFertilization
dc.subjectJordpakking
dc.subjectSoil compaction
dc.titleKlimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Andre landbruksfag: 919
dc.subject.nsiVDP::Other agricultural sciences: 919
dc.source.pagenumber83
dc.source.volume4
dc.source.issue175
dc.identifier.cristin1511044
dc.relation.projectBioforsk: 2110613
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record