Show simple item record

dc.contributor.authorSkarbøvik, Eva
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorRohrlack, Thomas
dc.contributor.authorHaande, Sigrid
dc.date.accessioned2017-12-15T14:17:32Z
dc.date.available2017-12-15T14:17:32Z
dc.date.created2017-11-07T16:04:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-17-00467-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472227
dc.description.abstractRapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver og – bekker i perioden 16. oktober 2007 – 15. oktober 2008. Det var svært høye vannføringer i perioden, med den høyeste observerte vannføringen i Hobølelva ved Høgfoss siden målingene startet i 1976. I tillegg var det flere store ras i områder. Dette har resultert i forholdsvis store tilførsler i enkelte vassdrag i forhold til tidligere år. Allikevel kan det vises til en klar nedgang i fosfortilførslene til Vestre Vansjø når det korreleres for vannføringsforholdene, noe som tyder på at tiltakene har hatt god effekt. Totalt ble det til Storefjorden tilført 36 tonn fosfor i perioden, mens det til Vestre Vansjø ble tilført 2,9 tonn, med ytterligere 0,4 tonn til Mosseelva. De oppstrøms innsjøene Sætertjernet, Bindingsvannet og Våg ble vurdert til å ha god økologisk tilstand, mens Langen og Mjær ble vurdert til moderat og Sæbyvannet til dårlig økologisk tilstand. Storefjorden og Vanemfjorden er vurderte til å ha moderat økologisk tilstand, mens Grepperødfjorden er vurdert å være i meget dårlig tilstand. Sommeren 2008 var første sommer siden 2001 at det ikke ble utstedt advarsel mot bading i Vestre Vansjø.
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport
dc.subjectVannovervåking
dc.subjectWater monitoring
dc.subjectEutrofiering
dc.subjectEutrophication
dc.subjectNæringsstoffer
dc.subjectNutrients
dc.titleOvervåking Vansjø/Morsa 2008. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2007 til oktober 2008
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Limnologi: 498
dc.subject.nsiVDP::Limnology: 498
dc.source.pagenumber108
dc.source.volume4
dc.source.issue13
dc.identifier.cristin1511914
dc.relation.projectBioforsk: 2110-460
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record