Show simple item record

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorPengerud, Annelene
dc.contributor.authorEggestad, Hans
dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.contributor.authorØygarden, Lillian
dc.date.accessioned2017-12-11T09:50:53Z
dc.date.available2017-12-11T09:50:53Z
dc.date.created2017-12-08T16:35:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-17-00329-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469935
dc.description.abstractProgram for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne rapporten presenteres resultater fra den delen av programmet som omhandler erosjon og næringsstoffavrenning. Dette inkluderer 9 nedbørfelt, hvorav 7 har detaljert innhenting av driftsopplysninger på skiftenivå. I tillegg inngår et småfelt, Bye, som en del av overvåkingen, men dette feltet er ikke tatt med i denne rapporteringen. Nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.subjectNitrogen
dc.subjectJorderosjon
dc.subjectSoil erosion
dc.titleErosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2006/07 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910
dc.source.pagenumber45
dc.source.volume3
dc.source.issue20
dc.identifier.cristin1525026
dc.relation.projectBioforsk: 2110184
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record