Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjølie, Hanne Katrine
dc.contributor.advisorSolberg, Birger
dc.contributor.authorFreij, Erik Eddie Fredrik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-11-20T10:17:44Z
dc.date.available2017-11-20T10:17:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467113
dc.description.abstractNorway have adopted several national and international environmental agreement, of which is highlighted as an important part to achieving the environmental agreements. The main subject of this thesis is what significance will bioenergy may have in the future. It starts with a literature study, and later it will be a model analyses with NorFor which analyses the main subject. EU are region who depending of import of energy. EU has similar solution as Norway, increasing the use of bioenergy. Norway are planning to reach 28 TWh bioenergy at 2020. Using CO2 tax are very important instrument in Norway to increase the speed for converting to a carbon neutral society. Wood can be used for multiple purposes before it turns into energy. First it can be a house, for later be turn into a furniture, and after that into a piece of paper before it turns into energy. When the product use to a lot of different things it replaces energy demanding products and fossil energy. NorFor is the model who have been used in this thesis for looking at 8 different scenarios. 4 of the scenarios has a CO2 tax for be looking at how a CO2 tax affects the developing of bioenergy use. The demand of wood and bioenergy will increase in all the scenarios. With increasing harvesting will reduce the carbon storage in the forest, but increasing the storage in wooden product. It will be more interesting to use wood chips instead of residuals for energy purpose. CO2 tax will have an effect and eventually has lower emissions compering to non- CO2 tax. Carbon flux has some more carbon emissions compering to BAU. Eventually increase use of bioenergy may has a lower carbon emissions compering with BAU.nb_NO
dc.description.abstractNorge har antagit flera nationella och globala miljöavtal, var av bioenergi framhävs som en viktig del i att klara av dessa miljömål. Huvudmålet med denna är att analysera vilken betydelse bioenergin kan komma till att få i framtiden i Norge. Den börjar med en litteraturstudie, för sedan göra en modelanalys i NorFor som analyserar själva problemställningen. EU är en region som är stort beroende av import av energi. EU har liknande lösningar som Norge med stor tro på bioenergi som kommit med flera avtal som går ut på att öka bioenergianvändningen. Norge ska bland annat öka sin bioenergianvändning upp till 28 TWh fram till 2020. Att använda sig av en CO2-avgift är ett viktigt styrmedel i Norge som ska öka farten till omställning till ett karbonneutralt samhälle. Trä kan användas till flera ändamål innan det blir energi, bland annat kan man bygga ett hus, som sedan återvinns till att bli en möbel, som i sin tur blir ett papper innan de omvandlas till energi. Genom att använda produkten till flera saker kan man ersätta energikrävande material och fossil energi. NorFor är modellen som används i denna avhandling för att se på hur 8 st. Var av 4 av de har en CO2-avgift för att se hur en sådan påverkar utvecklingen av bioenergianvändningen. Förbrukningen av trä och bioenergi kommer att öka i framtiden i alla scenarier. Ökad avverkning kommer karbonlagret i norsk skog att minska, medan karbonlagret i träprodukter kommer öka. Det kommer vara större intresse att använda sig av flis till bioenergi än att använda sig av GROT. CO2-avgiften kommer ha effekt på scenarierna och ha lägre utsläpp av CO2 jämfört med scenarierna utan CO2-avgift på sikt. Om man kollar på karbonflux så är det generellt större utsläpp i scenarierna jämfört med BAU. På sikt kan det se ut som att ökad användning av bioenergi leder till lägre utsläpp av CO2 jämfört med BAU.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNorFornb_NO
dc.subjectBioenergynb_NO
dc.subjectgreenhouse gasesnb_NO
dc.titleÖkad användning av bioenergi i Norge – En modelanalys för 2020 - 2065nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal