Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorNawaz, Sobia
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-31T13:12:31Z
dc.date.available2017-10-31T13:12:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463218
dc.description.abstractThe purpose of this study is to see whether the Norwegian executives are ‘leaders’ or ‘managers’. The discussion about leaders and managers, their style of working and leadership theories are not new in the field of business administration. This is the main and important part of this sector. The reason behind choosing this topic was that I wanted to immerse myself deep in this concept. So that I would be able to figure out the situations and attitudes I am going to face during my working life ahead. How the executives of different organizations treat their subordinates and face certain circumstances and challenges come in their way. I used a qualitative analysis method to investigate the standpoint of different leaders working in Ski Municipality regarding the topic of leadership and management. I decided to collect data in order to see different aspects of leadership and management of those chosen informants. By this I was able to analyse whether they are working like leaders or they are actually managers. I also extended my investigation by asking them if they see any difference between leadership and management in Norway at all or these terms are only synonym to each other. I related different theoretical concepts with the results. My findings and analysis showed that there is not a significant difference between a leader or a manager in Norway. Mostly these terms are used interchangeably. Roles of leadership or management are adapted according to situation. It is difficult to distinguish clearly between a leader or a manager here. They are leaders and managers at the same time. In most of executives, leadership qualities are dominant than managerial attributes. But, in certain conditions, they opt managerial approach.nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å se om norske sjefer er "ledere" eller "styrere". Diskusjonen om ledere og styrere, deres arbeidsstil og lederskapsteorier er ikke nye innen økonomi og administrasjon. Dette er den viktigste delen av denne sektoren. Bakgrunn for å velge denne tråden var at jeg ønsket å fordype meg dypt i dette konseptet. Slik at jeg ville være i stand til å finne ut av situasjoner og holdninger jeg kommer til å møte i løpet av mitt yrkesaktive liv fremover. Hvordan sjefer av ulike organisasjoner behandler sine underordnede og står overfor visse omstendigheter og utfordringer som kommer i deres vei. Jeg brukte en kvalitativ analysemetode for å undersøke synspunkter av forskjellige sjefer som jobber i Ski kommune om angående temaet ledelse og styring. Jeg bestemte meg for å samle inn data for å se ulike aspekter ved ledelse og styring av de valgte informantene. Ved dette ble jeg i stand til å analysere om de jobber som ledere eller de er faktisk styrere. Jeg har også utvidet undersøkelsen min ved å spørre dem om de ser forskjell mellom ledelse og styring i Norge i det hele tatt, eller disse vilkårene er bare synonymt med hverandre. Jeg relaterte forskjellige teoretiske begreper med resultatene. Mine funn og analyse viste at det ikke er en betydelig forskjell mellom en leder eller en styrer i Norge. For det meste brukes disse begrepene om hverandre. Roller av lederskap eller styring er vedtatt etter situasjon. Det er vanskelig å skille tydelig mellom en leder eller en styrer her. De er ledere og styrere samtidig. I de fleste sjefer er ledelseskvaliteter dominerende enn styring egenskaper. Men i visse vilkår, velger de styringsmessig tilnærming.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTraitsnb_NO
dc.titleNorwegian executives : leaders or managers? : a study of leadership and management aspects among Norwegian executivesnb_NO
dc.title.alternativeNorske sjefer : ledere eller styrere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal