Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHegstad, Einar
dc.contributor.advisorSteinsholt, Håvard
dc.contributor.authorStokkeland, Rasmus Andreas
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2017-10-05T09:22:17Z
dc.date.available2017-10-05T09:22:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458638
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er at avvirkning og aktivitet i skogbruket i Møre og Romsdal er lavt i forhold til sitt potensiale. Investeringer er på et 15 prosent sammenlignet med for 30 år siden, og man avvirker i underkant av 50 prosent av kommersielt rundvirke. Hensikten med oppgaven var å se på eiendomsforhold og reguleringsstrukturen i utmark for å se om dette innvirker på avvirkning og aktiviteten. Eiendomsstrulturen i Møre og Romsdal er preget av små eiendommer med en høy grad av teigdeling. Eierstrukturen er dominert av privat individuelt eierskap, men rettighetsstrukturen i utmark kjennetegnes med stor grad av kollektivitet og avhengighet. Reguleringsstrukturen er et stort og omfattende tema som påvirker og styrer muligheten for å drive med næringsutvikling. Et ønske om å øke avvirkningen og aktiviteten ledet meg til følgende problemstilling; påvirker eiendomsforhold og reguleringsstrukturen avvirkning og aktivitet i skogbruket i Møre og Romsdal? Empiri ble samlet inn fra ni ulike informanter gjennom individuelle dybdeintervju for å avdekke lokale og regionale forhold. Resultatet viste at både eiendomsforhold og reguleringsstrukturen påvirker både avvirkning og aktivitet negativt.nb_NO
dc.description.abstractThe background for the thesis is that the investments and activity in the forestry sector in Møre og Romsdal has yet to reach its full potential. Investments are at 15 percent-levels compared with the 1980's. Less than 50 percent of commercial roundouts are cut, compared to the resource equilibrium. The purpose of the assignment was to look at the property and regulatory structure in the outskirts to see if they affected the level of activity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEiendomsforhold og reguleringsstrukturens innvirkning på avvirkning og aktivitet i skogbruket i Møre og Romsdalnb_NO
dc.title.alternativeThe impact of the property and regulatory structure on the activity in the forestry sector in Møre and Romsdalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal