Show simple item record

dc.contributor.advisorRøsnes, August E.
dc.contributor.authorLundin, Ida Sofia Kristina
dc.coverage.spatialNorge, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2017-10-02T13:41:25Z
dc.date.available2017-10-02T13:41:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457770
dc.description.abstractMin master uppsats behandlar de Norska och Svenska plansystemet och processen i en jämförelse studie av dess praktik, genomförandeverktyg och beslutsprocess. Jag har ställt mig frågan vad som, förutom den regulativa tillnärmningen, kännetecknar dessa två plansystemen, både beträffande bruk av lagstiftade planverktyg, och i förhållande till genomförande av projekten. Genom dokumentstudier, fallstudier och intervjuer har jag sett på var och vilka utmaningar som kan uppkomma, och om det i jämförelse mellan dessa två länders plansystem kan finnas lösningar att hämta grannländer emellan. De båda länderna har flera likheter i sin tillämpning och tillnärmning av plansystemet, men det är i dess skillnader vi kan finna lösningar som kan vara värda att se närmare på, för att vidare utveckla och möjligen få användning för. Jag konkluderar inte med att det ena landets plansystem är effektivare än det andra, utan att det finns element i båda system där vi organisatoriskt och strukturellt kan ta del av varandras erfarenheter och bygga dessa system vidare, för att i framtiden kunna leva upp till de krav som ställs på planprocessernas genomförande och önskan om dynamiska och samordnade processer.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPlansystemnb_NO
dc.subjectPlanprocessnb_NO
dc.subjectGenomförandenb_NO
dc.subjectDetaljplannb_NO
dc.titlePlanprocessen i ett komparativt ljus : en jämförelse mellan Oslo och Göteborgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal