Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Gro Sandkjær
dc.contributor.authorVindvik, Vanessa Jaén
dc.coverage.spatialNorway, Arendalnb_NO
dc.date.accessioned2017-09-19T11:44:25Z
dc.date.available2017-09-19T11:44:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455465
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg Arendal sentrum som casestudie. Arendal er en sørlandsby som i dag forsøker å være en levende og bærekraftig by. Til tross for det kan byen vurderes å ha visse kritiske utviklingstrekk som mulig kan utfordre og svekke et levende bysentrum. Oppgaven stiller spørsmålet ”Hvordan skape et levende Arendal sentrum?” som vil besvares gjennom innhentet datamaterialet i form av dokumentdata, intervjudata og observasjonsdata. Oppgaven vil også redegjøre for kriterier som bør oppfylles for at en by kan betegnes som levende. På bakgrunn av dette vil Arendals sentrums utfordringer belyses og utredes for. En viktig del av studien har vært å intervjue representanter fra politikere, planleggere, kommunen og handelsstand for å få nøkkelaktørers meninger om hva de viktigste utfordringe er for et levende sentrum Deretter fremlegge viktige faktorer som er med på å begrunne kriteriene som skal til for at Arendal kan bli et levende sentrum.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis addresses Arendal city centre as a case study. Arendal is a city located in the south of Norway that wants to be concidered a vital and sustainable city. Despite this, the city may be considered to have certain critical development features that may challenge and weaken a living city centre. The thesis question “How to create a vital Arendal city centre?” will be answered through collected data in the form of document data, interview data and observation data. The thesis will also explain the criteria that should be met in order for a city to be classified as “living” or “vital”. Based on this, the Arendal city centre’s challenges will be highlighted and examined. An important part of the study has been to interview representatives from politicians, planners, the council and business owners to get their opinions about what the most important challenges are for a living city centre. Following submitting important factors that help to justify the criteria that are required for Arendal to develop a living city centre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectArendalnb_NO
dc.subjectSentrumsutviklingnb_NO
dc.subjectByplanleggingnb_NO
dc.subjectUrban planningnb_NO
dc.titleHvordan skape et levende Arendal sentrum?nb_NO
dc.title.alternativeHow to create a vital Arendal city centre?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal