Show simple item record

dc.contributor.advisorBergaust, Tore Edvard
dc.contributor.advisorClemetsen, Morten
dc.contributor.authorOppegaard, Helene Hoel
dc.contributor.authorGrøstad, Tora Johanna Dommen
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-25T11:15:25Z
dc.date.available2017-08-25T11:15:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451888
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å undersøke hvordan en ny reiselivssatsing kan ta i bruk potensialet i det norske vegnettet for å fremme stedsutvikling og formidle variasjoner i det norske landskapet. I litteraturstudiet blir det redegjort for behovet av en ny turistvegsatsing. Denne delen avsluttes med en beskrivelse av den nye turistvegsatsingen, de lokale opplevelsesvegene, med hovedprinsipp, utvalgskriterier og strategier. De lokale opplevelsesvegene belyses av et mulighetsstudie, som tar for seg området mellom Gvammen og Århus i Indre Telemark. Områdets utviklingspotensial kartlagges ved hjelp av landskapsressursanalyse kombinert med Kamfjords modell for det helhetlige reiselivsproduktet. Deretter redegjøres det for hvordan strategiene for de lokale opplevelsesvegene kan implementeres i området. Enkelte tiltak blir mer inngående belyst i et mindre utsnitt av bygda Svartdal, som underbygges av en idédugnad med åtte av dalens innbyggere. Oppgaven viser at den nasjonale turistvegsatsingen i Norge formidler et for snevert utvalg av det norske landskapet. En ny turistvegsatsing styrke distriktene, og ta på seg rollen som stedsutvikler, fordi levende landskap er attraktive reisemål. Den nye reiselivssatsingen skal forankres i lokalsamfunnene og åpne opp for møter mellom lokalbefolkning, besøkende og landskap. En interaksjon som skal bidra til utvikling og meningsfulle opplevelser.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to examine the possibilities lying in Norwegian roads to encourage local development and promote the variated Norwegian landscape. Our study discusses the need for a new tourist route initiative in Norway beside the national tourist routes. We conclude this discussion with a description of the main prin¬ciples, criteria, and strategies guiding implementation of a new tourist road: The local byways. The local byways are described by a feasibility study of the area between Gvam¬men and Århus in the county of Telemark. The area is analyzed using a combination of landscape resource analysis and Kamfjord’s model for holistic tourism. We then explore the potential for developing a local byway in the area using our strategies, substantiated with a detailed example of implementation in the valley Svartdal. This paper shows that the national tourist routes expose too little of the Norwegian landscape. A new tourist route project should strengthen the Norwegian countryside, and motivate local development, because vivid landscapes are attractive destinations. The new tourist route project should be rooted in the local community and open up for interaction between locals, tourists and landscape. An interaction that contributes to development and meaningful experiences.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTurismenb_NO
dc.subjectTourismnb_NO
dc.titleLokale opplevelsesveger : vegen, stedet og landskapetnb_NO
dc.title.alternativeLocal byways : the road, the place and the landscapenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236nb_NO
dc.source.pagenumber196nb_NO
dc.relation.projectStatens vegvesennb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal