• Coccidiosis in lambs : treatment and control 

      Odden, Ane (PhD Thesis;2018:54, Doctoral thesis, 2018)
      Koksidiose er forårsaket av en gruppe encellede parasitter som kalles Eimeria spp. og er en viktig produksjonsbegrensende sjukdom hos unge dyr blant flere arter, som sau, ku og fjørfe. Disse parasittene gir skader i ...