• The applicability of milking-time testing in automatic milking systems 

      Nørstebø, Håvard (PhD Thesis;2020:5, Doctoral thesis, 2020)
      Norsk mjølkeproduksjon forandrer seg i retning større produksjonsenheter, økende bruk av automatiske mjølkingssystemer (AMS) og reduserte økonomiske marginer. Til tross for at situasjonen har forbedret seg kraftig de siste ...