• Pepinomosaikkvirus - overlevelse under kompostlignende forhold 

      Ananiassen, Endre Mogstad (Master thesis, 2021)
      Bruken av kompostert plantemateriale som en komponent i vekstmedier og til jordforbedring kan medføre et potensiale for spredning av plantepatogener. Kunnskap om patogeners respons på ulike komposteringsforhold er nødvendig ...