• Miljøeffekter av grønne tak og vegger 

      Aardal, Liz Helen (Master thesis, 2015-06-17)
      Fortetning i urbane områder og klimaendringer med utsikt til høyere temperaturer og større nedbørsmengder har ført til en økende interesse for grønne tak og vegger. Denne oppgaven gir en kort gjennomgang av hva slags ...