• Mekanisk jordløsning i eng i Nærbø og Orkdal 

      Moksnes, Trond Ole (Master thesis, 2016-11-22)
      I Norge har det vært gjort lite forskning på jordløsning i eng og interessen for kunnskap om jordløsning i denne vekstkulturen er stor. Denne oppgaven ble til igjennom forskningsprosjektet Agropro, og har som mål å ...