• Genteknologi i matproduksjon : en kvalitativ studie av norske holdninger 

      Rosnes, Amalie Benedikte Hansen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven handler om folks holdninger til genmodifisert mat og regulering av genmodifiserte organismer (GMO) i Norge. Bakgrunnen for at jeg valgte nettopp disse temaene, var blant annet at nyere forbrukerundersøkelser ...