• Artsmangfold i Oslo i et landskapsøkologisk perspektiv 

      Emelianova, Kristina (Master thesis, 2017)
      En av de viktigste karakteristikkene ved moderne utvikling er en sterk økende urbanisering som omfatter stadig mer av landarealer. Dramatiske endringer i den romlige organiseringen av landskapet, som dette medfører, har ...