• Funksjonen til tomtebanker for større boligutviklere i Osloregionen 

      Bergan, Adrian Ystehede; Gulsett, Glenn Kjærstad (Master thesis, 2020)
      Masteroppgaven tar for seg begrepet «tomtebank» og hvilken funksjon tomtebanken har. Hovedfokuset er rettet mot hvorfor boligutviklere er avhengig av en tomtebank og om den kan brukes bevisst for å håndtere den samlede ...