• Kreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten 

      Bergheim, Håvard (Master thesis, 2019)
      Tema for oppgaven er kreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten. For å tilnærme meg oppgavens tema og problemstilling har jeg gjort en kombinasjon av et kvalitativt og kvantitativt forskningsopplegg. Ved å inngå ...