• Risikohåndtering i kontraheringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt 

      Berge, Carl Richard McLaren; Oldervoll, Adrian (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven diskuterer risikohåndtering i kontraheringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt. I samarbeid med Fredensborg Norge AS brukes et rehabiliteringsprosjekt, eid av Fredensborg AS, som referanseprosjekt for ...