Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergaust, Tore Edvard
dc.contributor.advisorPedersen, Per Anker
dc.contributor.advisorSvinddal, Anne
dc.contributor.authorEspeli, Marthe Bævre
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2017-06-08T10:48:28Z
dc.date.available2017-06-08T10:48:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445418
dc.descriptionThesis exploring possibilities for urban agriculture activities at Gaustadjordet, Oslonb_NO
dc.description.abstractGaustadjordet is located in Oslo Kommune, which holds 658 390 inhabitants. (https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/ befolkning/folkemengde-og-endringer/, 01.01.16) The area is located south of preserved forest areas surrounding the city, and the recreational area of of Sognsvann, northwest of Majorstua, between Blindern and Vinderen metro stations. The area has traditionally been cultivated as farmland, and was later made part of a network of green “Fingers” (green outdoor spaces) connecting the forest area surrounding the city with the fjord, in the city plan by Harald Hals dated 1950. Today the property is owned and managed by the government through Statsbygg, until management and ownership will be transferred to the municipality of Oslo, Oslo Kommune. Cooperation between the two institutions concerning proper management is in progress. Legally the area in question is preserved as a park area for leisure and outdoors activities, making it an object of interest in terms of preservation and development of green cityscapes for the future, with focus on socially including urban agriculture activities. The approach of this thesis is analysis of the area to determine potential for urban agriculture activities, followed by a presentation of different urban agriculture concepts, in order to show how future development of this particular area can be based on socially including projects concerned with cultivating edible plants. Today the area serve as a connection beween the reserved forest area surrounding the city of Oslo, and the city centre. It is situated between public functions such as kindergartens, a senior care centre and the facilities of Vinderen Psychiatric Departments (DPS). The area is also situated in the campus area of the University of Oslo (UiO). Another neighbour is Vinderen Elementary School. This makes school gardens, amongst other forms of urban agriculture a concept of consideration in this thesis. The target of the thesis is to explore how the property can be used as a recreational area serving the different needs of interested parties in the local neighbourhood. Parts of the area might be developed to form a therapeutical garden for the elderly and patients at the psychiatric department, in order to make room for further research on the inherit connection between green living spaces and overall health benefits. The thesis will also present a discussion of principles for planning related to the presented urban agriculture concepts, and make suggestions for proper use of the land in accordance to theese. The thesis consist of three parts: PART 1: Introduction to Gaustadjordet, presenting thesis background, aim and issue, and physical and thematic appraisal. This is followed by analysis of the areas physical appearance, nescessary for determination of possibilities concerning urban agriculture. PART 2: Present an understanding of official documents in relation to the thesis aim and issue. These help formulate arguments nescessary for realization of projects concerned with urban agriculture and inspire presentation of the various urban agriculture concepts presented in Part 3. PART 3: Describe possibilities for a number of different urban agriculture concepts, informed by a presentation of proper soil management and potential for social inclusion i planning processesnb_NO
dc.description.abstractGaustadjordet ligger vest i Oslo Kommune, Norges hovedstad med 658 390 innbyggere (https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/, 01.01.16). Tomta er lokalisert mellom bygningene i campusarealet til Universitetet i Oslo (UiO, Blindern), sør for markagrensa og Sognsvann og nordvest for Majorstua, mellom Blindern og Vinderen T-banestasjon. (Linjekart for T-banenettet i Oslo, se Kart 18, s. 44) Området har tidligere vært etablert som jordbruksareal (som vi kan se av historisk foto s. 26) og var i byplan av Harald Hals i 1950 del av nettverket med ”Grønne fingre” som skulle fungere som frodige grønne forbindelser i byen mellom marka og fjorden. (Se Kart 3.) Eiendommen eies og forvaltes i dag av Statsbygg , frem til planlagt overtakelse av Oslo Kommune om noen års tid. I disse dager samarbeides det med Bymiljøetaten om tilpassing for pollinatorer (se del 3, s.56). Området er avsatt som grøntareal med formål “Park, turvei og lek” i reguleringsplan fra 1998 og oppgavens hovedmålsetning er å levere et mulighetsstudie for bruk og utvikling i tråd med mål om utvidet arealbruk til urbane jordbruksaktiviteter, som inkluderer ansatte, beboere og besøkende ved nærliggende institusjoner. Gaustadjordet fungerer i dag som gjennomfartssone mellom byen og marka og grenser til offentlige funksjoner som barnehage, Seniorsenter og Vinderen Distriktpsykiatriske Senter (DPS). Det ligger også i umiddelbar nærhet til Vinderen barneskole og avdelinger ved Universitetet i Oslo (UiO), samt Rikshospitalet. (Kart s. 14) Oppgaven viser til mulighetene for å etablere et sambruksareal for disse og andre intresserte, med urbant jordbruk som samlende tema. Oppgaven presenteres i tre deler: Del 1: Introduksjon til området, med bakgrunn, mål og problemstilling, fysisk og tematisk avgrensing og registreringer og analyse av trafikk, nærliggende institusjoner, jordkvalitet, lys og utsikt, topografi og volumer, vegetasjon og værforhold. Del 2: Teoridel som tar for seg de førende dokumentene : “Rapport, Urbant landbruk: Bærekraftig, synlig og verdsatt” fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA),2014, Kommuneplanen: “Oslo mot 2030”, 2015, og Urban Landbruksmelding for Oslo, 2014. Disse danner bakteppe for presentasjon av ulike konseptforslag i del 3. Del 3: Her beskrives muligheter og premisser for ulike former urbant jordbruk ved Gaustadjordet. I tillegg til forslag om jordforbedringstiltak presenteres ulike konseptforslag knyttet til urbane jordbruksaltiviteter og mulig involvering av ulike brukergrupper med naboskap til området.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatsbyggnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMulighetsstudie for urbant jordbruk ved Gaustadjordet i Oslonb_NO
dc.title.alternativeExploring possibilities for urban agriculture at Gaustadjordet, Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.description.embargoUtsatt publisering pga helseforhold
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal