Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.authorLøvaas, Ingrid Dahle
dc.date.accessioned2017-05-23T09:24:02Z
dc.date.available2017-05-23T09:24:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443258
dc.description.abstractDenne masterutredningen har hatt til hensikt å studere den norske regnskapsbransjen for å se hvordan endringene i bransjen har påvirket krav til regnskapsførers kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jeg har basert meg på en innholdsanalyse av totalt 986 stillingsannonser fra henholdsvis 2005 og 2015 publisert på www.finn.no. Bransjen har den senere tiden vært under påvirkning av regulatorisk og teknologisk utvikling. Dette fører til endringer i konkurransebilder samt at det medfører at flere oppgaver som tradisjonelt tilfaller regnskapsføreren blir automatisert. Endringer i tjenestetilbudet medfører strategiske og organisatoriske tilpasninger. Gjennom å studere stillingsannonser har jeg undersøkt hvilke HR-tiltak regnskapsbyråene tilbyr for å støtte sine ansatte og hvilke krav de setter til nye ansattes ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Funnene viser at de nye tjenestene som regnskapsbyråene tilbyr er integrert på ansattnivå. Samtidig ser man en økning i antall regnskapsbyråer som tilbyr rådgivning. Videre er det økning i kurs og andre utviklingsmuligheter regnskapsbyråene tilbyr sine ansatte. Dette indikerer at bransjen forstår at endringer må skje, de må både utvide tjenestetilbudet sitt samtidig som de må videreutvikle de ansatte. Det foreligger også endringer når det gjelder de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som regnskapsbyråene etterspør. Det har vært en reduksjon i etterspørselen etter autoriserte regnskapsførere fra 2005 til 2015. Samtidig ser man en økning i etterspørselen etter medarbeidere med gode kommunikasjonsevner, som er løsningsorienterte, utadvendte, strukturerte og gode til å samarbeide. For regnskapsførerbransjen indikerer funnene at det bør foreligge bevisste strategier for videreutvikling av ansatte, for eksempel gjennom kurs, faglige seminarer og videreutdanning. Videre bør regnskapsbyråer ha en gjennomtenkt tanke om hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger de etterspør ved rekruttering. Når det gjelder utdanningsinstitusjonene viser denne studien at de med fordel kan tilby kurs som er mer rettet mot salg og bedriftsøkonomisk rådgivning. Det vil også kunne være fordelaktig å markedsføre utdanningen for regnskap og revisjon slik at potensielle studenter har et bedre utgangspunkt for å vurdere hva det faktisk betyr arbeide med regnskap i dag. Funnene er interessante for ledere i regnskapsførerbedrifter som skal rekruttere og videreutvikle ansatte. Videre vil funnene være av interesse for utdanningsinstitusjoner som utdanner framtidens regnskapsførere.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to study the Norwegian accounting industry and explore how expectations to an accountant has changed. The thesis is based on content study of 986 job ads from 2005 to 2015, all published on www.finn.no. Recent changes in the industry related to especially regulatory changes and technological development have affected the industry. Competition has changed and we see traditional accounting tasks becoming more and more atomized. Consequently, accountancies move and adapt their offerings. And as company`s change their offerings; strategic and organizational changes should follow. By studying the job ads, I have explored what HR-offerings the accountancies offer to their employees. And what expectations they seem to have in terms of competency, skills and attitude towards their employees. My key findings show that the new services the accountancies offer, are integrated at an employee level. There is an increase in accountancies offering advisory. And there is an increase in accountancies that offer training and other opportunities to evolve competence for employees. This implies that the industry has undertaken changes to offer new services to their customers and at the same time offers training to employees to evolve their competence in the same direction. When it comes to the expectations we hold for the accountant`s competency, skills and attitude there has also been changes. There has been a decrease in demand for authorized accountants between 2005 and 2015. Also, there has been an increase in demand for employees with skills described as good communicators, solution minded, outgoing personality, cooperative skills and well structured. Theoretically, this means it should be high attention to develop employees in new directions through training. Additionally, industry players should keep in mind what competency, skills and attitudes they seek when they are recruiting. When it comes to education, this study suggests that it should be more focus on sale and advising in the courses. The education institutions should consider marketing their programs for accounting with more focus on what working with accounting today actually means in practice. I consider my finding especially relevant for leaders in accountancies, that are to recruit and develop employees. Finally, I hope it can be of interest to the education institutions that educate accountants of the future.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRådgivningnb_NO
dc.subjectHR-tiltaknb_NO
dc.subjectRekrutteringnb_NO
dc.subjectTjenesteutviklingnb_NO
dc.subjectRegnskapsbyrånb_NO
dc.titleFra bokføring til rådgivning : utvikling i krav til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger fra 2005 til 2015nb_NO
dc.title.alternativeFrom bookkeeping to advising : how expectations have changed with regards to the accountant`s competency, skills and attitude from 2005 to 2015nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal