Show simple item record

dc.contributor.advisorKjos, Nils Petter
dc.contributor.advisorBerg, Jan
dc.contributor.advisorCuong, Vu Chi
dc.contributor.authorTrung, Nguyen Thanh
dc.date.accessioned2016-12-22T10:26:00Z
dc.date.available2016-12-22T10:26:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-575-1241-5
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425756
dc.description.abstractIn Vietnam, the demand on quantity and quality of beef has been increasing rapidly but the domestic production does not meet these demands. Vietnam had a production of 293 969 tons of beef cattle in 2012, and had imported 66,951 beef cattle from Australia for meat consumption in 2013. Speeding up domestic production sector is necessary to fulfill the gap of consumption requirement. The local Yellow and the Laisind (local Yellow x Sindhi) are the most common breeds of cattle in Vietnam. The local Yellow cattle have low average body weights, about 180-200 kg for mature females and around 300 kg for bulls, compared to Laisind cattle. These cattle are well adapted to the local climate and feeding conditions, heat tolerant, disease resistant and are fertile as well. The population of cattle are 27% and 41% in the North and Central of Vietnam, respectively. Number of cattle per householder is small, 89% of householder farm kept less than 5 animals in North Vietnam, 94% in North Central and 50% in South Central Coast; respectively. The limited feed resources for cattle were a major factor affecting herd size and cattle management on smallholder farms in the northern and central Vietnam. Feeding of cattle is largely based on pasture grasses, crop by-products and cultivated forages. The increasing demand for crop land results in reducing grazing areas. Moreover, fluctuation in quantity, quality and overgrazing in low land areas results in the use of natural grass is partly replaced by cultivated grass and crop by-products. During drought season, one major factor limiting growth by cattle is low quantity and quality of available pasture and many livestock producers fed cattle with rice straw-based diets, and maize stover silage. Finishing of beef cattle has been operated in some areas. The finishing regimes such as weight at starting, length of finishing period, amounts of concentrates offered, and slaughter weights depend on regions, breeds of cattle, availability of feeds. Therefore, the nutritive values of some selected forages for ruminants, supplementation strategies during growing phase (dry season) and its impact on performance of finishing cattle were studied in order to increase performance, carcass and meat quality of beef cattle. The studies were divided into three experiments. Experiment I evaluated the nutritive values of selected forages for ruminants. Experiment II examined the effects of varying level of cassava root meal (CRM, 1000g and 300g) without or with groundnut cake (GNC, 700g) supplementation on performance of growing Laisind cattle. Experiment III assessed the influence of varying previous supplementation strategies on carcass and meat quality of finished cattle.
dc.description.abstractI Vietnam har etterspørselen av kjøtt fra storfe, både når det gjelder kvantitet og kvalitet, økt de siste årene. Den den innenlandske produksjonen oppfyller imidlertid ikke disse behovene. Vietnam hadde en produksjon på 293 969 tonn storfe i 2012 og importerte 66 951 storfe fra Australia for å dekke kjøttforbruket i 2013. Det er nødvendig å øke innenlandsk produksjon for å dekke etterspørselen. De lokale storferasene Yellow og Laisind (Yellow x Sindhi) er de vanligste i Vietnam. Yellow har lav gjennomsnittlig kroppsvekt, ca 180-200 kg for kyr og rundt 300 kg for slaktemodne okser. Rasene er godt tilpasset lokalt klima og beiteforhold, de er varmetolerante, motstandsdyktige mot sykdom og har god fruktbarhet. Av den totale storfebestanden er 27% lokalisert i Nord-Vietnam og 41% i sentrale deler av Vietnam. Antall storfe per gårdbruker-familie er liten, ca. 90% av gårdenehar mindre enn fem dyr i Nord-Vietnam. Begrensede fôrressurser til storfe er en viktig faktor som påvirker buskapsstørrelse. Fôringener i stor grad basert på beite, biprodukter fra planteproduksjon og dyrket fôr. Den økende etterspørselen etter dyrket areal resulterer i reduserte beitearealer. Variasjoner i avlingsmengde og kvalitet, samt overbeiting, resulterer i at bruken av naturlige beiter er delvis erstattet av dyrket beite og biprodukter fra planteproduksjonen. Under tørkeperioden er lav kvalitet og mengde av tilgjengelig beite en viktig faktor som begrenser tilvekst, og mange husdyrprodusenter fôrer med rasjoner basert på rishalm og surfôr av blader og stengel av mais («maize stover silage»). Sluttfôring av storfe er benyttet i enkelte områder. Vekt ved innsett, lengde på sluttfôringsperioden, mengde kraftfôr og slaktevekt varierer mellom regioner, rase og tilgjengeligheten av fôr. For å øke tilvekst, samt forbedre slakte - og kjøttkvalitet, ble det gjennomført forsøk for å studere næringsverdien av noen utvalgte fôrmidler, og effekt av tilskuddsfôr i vekstfasen av oppdrettet, samt i sluttfôringsperioden. Studiene ble delt inn i tre forsøk. Forsøk I evaluerte næringsverdien av utvalgte fôrmidler. Forsøk II undersøkte effekten av ulike mengder (1000 g og 300 g) av kassavarot (CRM) med jordnøttmel (700 g) - eller uten jordnøttmel på ytelsen hos voksende Laisind storfe. Forsøk III vurderte påvirkning av tidligere tilskuddsstrategier på slakte - og kjøttkvalitet.
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2014:82
dc.titleNutritive values of selected forages for ruminants in Vietnam. Supplementation of varying level of cassava root meal and groundnut cake during growing phase, and its effect on performance of Laisind cattle in the finishing phasenb_NO
dc.title.alternativeNæringsverdien i noen utvalgte fôrmidler for drøvtyggere i Vietnam. Tilskudd av ulike nivåer av cassavarotmel og jordnøttmel på produksjon hos storfe av rasen Laisindnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record