Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorKrrøgenes, Peder Aarseth
dc.date.accessioned2016-11-17T10:31:54Z
dc.date.available2016-11-17T10:31:54Z
dc.date.issued2016-11-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421527
dc.description.abstractValue based leadership seems to be a topic many modern companies are interested in, considering how many of them have established official values. Yet, there is quite a bit of criticism surrounding whether or not official values have a practical purpose. This thesis aims to contribute to this debate by examining a situation where one would expect to observe official values being used in order to determine if they are used in practice. The sources of data for this analysis were 32 emails sent by the CEO of Enoro, a Scandinavian provider of software solutions for the electricity market. The emails were from the following year after the CEO was instated. This period can be categorized as a period of organizational change and is therefore a demanding period for a leader who is expected to use all the leadership tools at their disposal. It is expected that value based leadership is one of these tools, and since the company has spent resources establishing official values, it reasonable to expect that these are used. Regardless of whether values are observed, this thesis will be a contribution to the debate surrounding the usefulness of official value statements. The methods of analysis chosen were latent content analysis and counting explicit values (comparative keyword analysis). Based on my analysis, the CEO used latent values 381 times in his mass-emails and explicit values 84 times. The latent values overlapped with the official value descriptions of the company 44% of the time, while the explicit values overlapped 60 % of the time. Many of the values the CEO used were related to general “best practice” when running a business that is customer oriented and works in teams. Many of the values used would not be considered to be overlapping with Enoro’s official values if it were not for the inclusion of official value descriptions. If the values require a description to be aligned with what the CEO is doing it may not be clear and functional enough to be necessary as official values. However, there is at least one reason why values should still be official: when they are official they allow stakeholders to determine if the all the values used are functional with regard to the main goal of the company.nb_NO
dc.description.abstractVerdibasertledelse er et konsept som mange bedrifter er interessert i hvis man dømmer ut i fra hvor mange som har etablert offisielle verdier. Men det er vesentlig kritikk rundt hvorvidt offisielle verdier har en praktisk funksjon. Denne masteroppgaven forsøker å bidra til denne debatten ved å utforske en situasjon hvor man hadde forventet å kunne observere offisielle verdier i bruk, nemlig for å se om de faktisk blir tatt i bruk. Datakilden for denne analysen er 32 email send av topplederen til Enoro, en skandinavisk leverandør av programvare for EL-markedet. Mailene var fra samme år lederen ble ansatt. Denne perioden kan kategoriseres som en periode hvor organisasjonsendringer fant sted, og er dermed en krevende periode for en leder som forventes å bruke alle ledelsesverktøyene lederen har til rådighet. Det er forventet at verdibasertledelse er ett av disse verktøyene, og siden selskapet har etablert offisielle verdier er det dermed rimelig å forvente at disse verdiene blir brukt. Uavhengig om verdiene faktisk blir tatt i bruk vil denne masteroppgaven da bidra til debatten. Analysemetoden jeg har valgt er latent innholdsanalyse og nøkkelordanalyse av eksplisitte verdier. Basert på min analyse brukte lederen latente verdier 381 ganger i fellesmailene og eksplisitte verdier 84 ganger. De latente verdiene overlappet de offisielle verdiene til selskapet 44% av tiden, mens de eksplisitte overlappet 60%. Mange av verdiene lederen brukte var relatert til fornuftig ledelse av enhver bedrift som har kunder og jobber i team. Mange av verdiene som ble brukt hadde ikke kunnet regnes som overlappende hvis ikke Enoro hadde en offisiell verdibeskrivelse sammen med de forskjellige offisielle verdiene. Hvis verdier behøver en beskrivelse for å kunne vise hva de betyr, er det ikke sikkert at det er nødvendig å etablere offisielle verdier. Men det finnes minst én grunn for at verdier bør være offisielle allikevel: at interessetakere kan da forstå om øvrig verdibruk er funksjonelt i forhold til hovedmålene til bedriften.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectValuesnb_NO
dc.subjectValue Based Leadershipnb_NO
dc.titleOfficial functionality : a document analysis of official value use in practicenb_NO
dc.title.alternativeOffisiell funksjonalitet : en dokumentanalyse av offisielle verdier i praksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge