Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSelås, Vidar
dc.contributor.advisorSteen, Ronny
dc.contributor.authorTysnes, Tanya Marlene
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-09-02T11:56:33Z
dc.date.available2016-09-02T11:56:33Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404002
dc.description.abstractThe European hedgehog (Erinaceus europaeus) is a nocturnal small-sized mammal, 25-40cm, which is only active, from April to September. The purpose of this study was to investigate the various factors that may affect a hedgehog’s choice of habitat and factors that could influence the hedgehog’s presence and distribution. A survey from Questback for all citizens in Ås municipality was completed, giving a total of 441 answers. Studies suggest that hedgehogs have changed their habitat from being primarily a deciduous forest species, to living in habitats in urban areas. In total 69.9% of the respondents had observed hedgehogs, and 65.8% had observed them in the last twelve months (n=430). This indicates that there is a viable hedgehog population in Ås. By using R software (R Development Core Team 2015), the overall observations of hedgehogs, both cubs and adults on the property and for those who had hedgehogs permanently residing, (“yes” vs. “no”, logistic regression with binomial distribution), were tested against a total of 21 variables with sufficient data from the survey. I found highest probability of hedgehog presence in gardens with flowers, located in residential areas. There was also a higher probability of observing hedgehog on the property is their were supplementary feeding, and positive correlated with pets like dogs. Hedgehog cubs on the property, had a higher probability if the garden had facilities like terrace for shelter, and bushes or hedges for connections between gardens. In addition, observed badgers was significant in the same gardens as hedgehog cubs. The use of residential gardens by hedgehogs is therefore dependent upon habitats outside the garden, including connectivity. Habitats within the garden; facilities and the availability of natural and artificial food sources within the garden; patterns of use by pets like dogs, and tolerance of proximity to humans. Urban areas are predicted to expand significantly in the future due to the increasing human population. This will increase the pressure on the landscape in both natural and cultural environments. Fragmentation in urban areas is prominent and involves three main components; the loss of the original habitat, reduction of patch size and isolation of habitat, which are limited by roads and traffic that have a major impact on hedgehogs. However, fragmentation may also give rise to new habitats; that may affect the population of hedgehogs, which are adapted to urban areas.nb_NO
dc.description.abstractDet europeiske piggsvinet (Erinaceus europaeus) er et nattaktivt lite pattedyr, mellom 25–40 cm, som kun er aktivt, fra april til september (Johansen, 2000). Hensikten med denne studien var å undersøke ulike faktorer som kan påvirker piggsvinets valg av habitat, og faktorer som kan være med på å påvirke piggsvinets tilstedeværelse og utbredelse. En spørreundersøkelse fra Questback, åpen for alle innbyggere i Ås kommune, ga totalt 441 svar. Studier tyder på at piggsvin har endret sitt habitatbruk fra primært å være en løvskogart, til å leve mer i urbane områder. Totalt har 69,9% av de som har svart observert piggsvin og 65,8% har observert piggsvin i de siste tolv månedene (n = 430). Dette indikerer at det er en betydelig populasjon i Ås. Ved å bruke R-programvare (R Development Core-teamet 2015), ble alle samlede observasjoner av piggsvin, både unger og voksne, og for de som hadde piggsvin permanent, ("ja" vs. "nei", logistisk regresjon med binomial distribusjon), testet mot totalt 21 variabler med tilstrekkelige data fra spørreundersøkelsen. Resultatene viste høyest sannsynlighet for å ha piggsvin i hager med blomster som ligger i boligfelt. Det var også en høyere sannsynlighet for tilstedeværelse av piggsvin hvis de ble tilleggsfôret og var positivt korrelert med kjæledyr som hunder. Det var økt sannsynlighet for observasjon av piggsvinunger hvis respondenten hadde fasiliteter som terrasse, som kan fungere som ly, eller busker og hekker som binder hagene sammen. Observasjoner av grevling var signifikant i de samme hagene som piggsvinunger. Piggsvinets bruk av hager i boligområder er derfor avhengig av habitater utenfor hagen, inkludert tilkobling mellom disse. Habitater innenfor hagen; fasiliteter og tilgjengeligheten av naturlige og menneskelige utsatte matkilder i hagen; selskapsdyr som hunder og toleranse for nærhet til mennesker. Urbane områder forventes å ekspandere betydelig i fremtiden på grunn av befolkningsvekst. Dette vil øke presset på landskapet natur- og kulturmiljøer. Fragmentering i urbane områder er fremtredende og innebærer tre hovedkomponenter; tap av det opprinnelige habitat, reduksjon av størrelsen på området og isolering av habitatet, som begrenses av veier og trafikk som også har stor innvirkning på piggsvin. Imidlertid kan fragmentering også gi opphav til nye habitater, som vil påvirke bestanden av piggsvin som er tilpasset urbane leveområder.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectHedgehognb_NO
dc.subjectHabitat selectionnb_NO
dc.subjectResidential areasnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.subjectfactors affectingnb_NO
dc.titleFactors affecting hedgehog (Erinaceus europaeus) : presence in residential areas in Southern Norway assessed by a questionnaire surveynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.description.localcodeM-BIOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel