Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSønju-Moltzau, Bjørn
dc.contributor.authorTrondsen, Jeppe
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-09-02T09:19:39Z
dc.date.available2016-09-02T09:19:39Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403816
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg tatt for meg vannkraftverk i Norge og sett på deres vilkår og om geografisk beliggenhet har noen betydning for lønnsomheten. Vannkraft er klart Norges viktigste energikilde og Norge er videre forpliktet av EU til å øke andelen av fornybar energi, noe som har medført at man subsidierer kraftverk med grønne sertifikater. I denne oppgaven har jeg sett på kraftverk mellom 1-10MW. Disse har begrenset lagringsmulighet i form av magasin i motsetning til større kraftverk, men kraften forbrukes når den produseres. Kraftprisen har falt mye de senere år og er påvirket av mange faktorer som olje og gasspris, vindkraft, kjernekraftverk, vær etc. Krafthandel skjer for det meste gjennom Nord Pool som er størst i verden på krafthandel. Norge deles inn i 5 regionale prisområder. Ut fra disse 5 prisområdene har jeg trukket ut 27 kraftverk som jeg har valgt å analysere nærmere. Jeg har deretter regnet LCOE (energikostnaden over levetiden) for de enkelte kraftverk og sammenlignet. Fra dette kom jeg frem til at noen få skiller seg ut med veldig dårlig resultat, men de fleste ligger rundt "break even ". Alt i alt, var det ingen kraftverk som skilte seg ut med spesielt gode resultater, og jeg fant heller ingen store forskjeller mellom de ulike regionene. For å støtte under resultatene, viser jeg til en undersøkelse Captiva har foretatt av 60 kraftverk basert på 2014 regnskapene som også viser ikke tilfredsstillende resultater selv med dagens subsidiering gjennom grønne sertifikater. Jeg foretok også en undersøkelse blant ledere i 10 småkraftverk for å få deres synspunkter. Småkraftverkene hadde få produksjonsproblemer, kraftprisen var for lav til å gi tilfredsstillende resultater og nedbetaling av et småkraftverk med dagens kraftpris tar veldig lang tid. De var usikre på fremtiden, men forventet en bedring i kraftprisen på sikt.nb_NO
dc.description.abstractIn this Master's thesis, I have studied the potential for small hydropower plants situated in Norway. I have looked at conditions such as environment and geographic positioning to find out whether these are relevant factors when evaluating power plants. Hydropower plants are one of Norway's most important energy sources. The Norwegian government is obligated by EU to supply their share of renewable energy. They are obligated to subsidize hydropower plants with Green Certificates. In this thesis, I have evaluated the importance of hydropower plants between 1-10MW. These small hydropower plants have limiting storage capacity. Many have no storage capacity contrary to larger hydropower plants that normally have large water storage capacity. The power energy in small hydropower plants is therefore used as soon as it is produced. The price of hydropower energy has decreased a remarkable amount during the recent years. The hydropower energy prices are influenced by many different factors such as gas and oil prices, wind and solar power, wind power plants, nuclear power plants, weather conditions and so on. The majority of power is traded through Nord Pool, the largest power trading platform in the world. Norway is divided into 5 regional price categories. From these 5 price categories I have chosen to concentrate on, and analyze 27 hydropower plants. I have calculated LCOE ( the energy cost divided by life expectancy) for the particular hydropower plants and have compared them. Based on the calculations the findings of this thesis are that no hydropower plants had very good results, some plants distinguish themselves with very poor results but most ended up around break even. There were no large differences between the various regions. In support of these findings, is a survey done by Captiva (2014), based on annual results from 2014 from 60 hydropower plants. The survey demonstrates unsatisfactory negative results even though they were subsidized through Green Certificates.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSmåkraftverknb_NO
dc.titleSmåkraftverk i Norge : geografisk beliggenhet og lønnsomhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel