Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerketvedt, Jan
dc.contributor.authorTvengsberg, Henrik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-09-02T08:34:14Z
dc.date.available2016-09-02T08:34:14Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403768
dc.description.abstractStore deler av skogbilvegnettet i Norge ble bygd på 1960- og 70 tallet, da gikk transporten fra fløting og mer over på tømmerbil. Det har i nyere tid blitt en markant økning i tømmerbilenes totalvekt fra 42 tonn og 8 tonns aksellast på 70- tallet til 60 tonn totalvekt og 10 tonns aksellast i 2013. Den økte totalvekten og økt nedbør som følge av klimaendringer fører til at store deler av skogsbilvegnettet trenger opprustning og forsterkning. I denne oppgaven ble det sett på muligheten for bruk av håndholdt falloddsmåler (Leight weight deflectometer, LWD) av merket Prima 100 for å beregne bæreevnen på skogsbilveg. Dette ble gjort ved å måle etter en konvensjonell falloddsmåler (Falling weight deflectometer, FWD) på tre forskjellige veger på Østlandet i Norge. Resultatene viste en sammenheng på FWD=1,0432*(Prima 100) med en R2 på 0,68 for beregnet bæreevne i tonn. Korrelasjonskoeffisienten for Prima 100 og konvensjonell falloddsmåler viste enn sammenheng på 0,82. Korrelasjonskoeffisientene mellom Prima 100 og geofonene til den konvensjonelle falloddsmåleren, viste en sammenheng ned til 30 cm i vegoverbygningen. Det ble videre sett på om den håndholdte falloddsmåleren ble påvirket av den konvensjonelle falloddsmålerens. Der ble det ikke funnet noen trend til for høye eller for lave verdier. I studiet ble det målt med 30 cm og 60 cm avstand fra hverandre for å se på variasjonen langs vegen. Her ble det funnet standardavvik på henholdsvis 2,0 tonn og 3,3 tonn. Det viser til stor variasjon langs med skogsbilvegen. Kostnadene for å bruke konvensjonell falloddsmåler er store, dette fordi det er få lokalisert i Norge og transportavstanden blir stor. Håndholdt falloddsmåler er mer fleksibel, og kan være et godt alternativ til den konvensjonelle falloddsmåleren for å finne svakhetene i vegen.nb_NO
dc.description.abstractA large part of the forest road network in Norway was built in the 1960s and 70s. Then, the transportation went from log floating to the forest roads. Recently there has been an increase in timber trucks total weight, from 42 tons and 8 tons axle load in the 70s to 60 tons gross vehicle weight and 10 tons axle load in 2013. A large part of the forest roads needs to be upgraded and reinforced because of rainfall and the increased total weight of the timber trucks and. The current study used a leight weight deflectometer (LWD) branded Prima 100 to calculate the carrying capacity of the forest road. This was done by using a falling weight deflectometer (FWD) on three different roads in eastern parts of Norway. The results showed a correlation of FWD = 1.0432 * (Prima 100) with an R2 of 0.68 for the estimated carrying capacity in tons. The correlation coefficient for Prima 100 and FWD was 0.82. The correlation coefficients between Prima 100 and geophones to the FWD, showed a connection down to 30 cm road foundation. Furthermore, it was investigated whether the LWD was affected by the FWD. No trends were found. In this study, it was measured at 30 cm and 60 cm distance from each other to look at the variation along the road. Standard deviations of 2.0 tons and 3.3 tons were observed, respectively. It shows the great variety along with forest car road. The costs of using FWD measures are large, because there are few of them in Norway and transport distances are great. LWD measures are more flexible and can be a good alternative to FWD when used to find weaknesses in the road.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleBæreevnemåling av skogsbilveg med håndholdt falloddsmålernb_NO
dc.title.alternativeMeasuring Carrying Capacity of Forest Roads using Light Weight Deflectometernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record