Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorSefic, Samira
dc.date.accessioned2016-09-01T14:06:40Z
dc.date.available2016-09-01T14:06:40Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403658
dc.description.abstractArbeidet med denne avhandlingen er det gjennomført casestudie der undersøkelsesenheten har vært en produksjonsbedrift på Østlandet. De siste årene har vist en klar tendens til at innsatsen fra de menneskelige ressursene er avgjørende for bedriftens resultater. Lønnsprosenten i bedriften er over 50 prosent, og disse utgjør overvekten av de totale driftskostnadene. Målet med studien er å bidra med økt forståelse for hvordan valg av HR strategi og utøvd personalledelse kan være med å fremme organisasjonsforpliktelse hos produksjonsmedarbeidere, samt å betrakte en bestemt produksjonsbedriften sett i forhold til teori og empiri på området. Det bedriftsøkonomiske bildet, sett i sammenheng med det menneskelige- og psykologiske aspektet er det som har vært motivasjon og grunnstein for følgende hovedproblemstilling: «I hvilken grad er fenomenet organisasjonsforpliktelse hensyntatt i produksjonsbedriften?» Funn viser at organisasjonsforpliktelse er mer tilstedeværende i organisasjonen med tanke på rekruttering, opplæring og videreutvikling av ledelsespersonell, samt i tiltenkt HR praksis nedover i organisasjonen. Utøvd HR av bedriftens avdelingsledere tilhører den kontrollorienterte tilnærming og det er liten rom for å implementere HR tiltak som fremmer organisasjonsforpliktelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectStrategisk HRnb_NO
dc.subjectPersonalledelsenb_NO
dc.subjectHR systemernb_NO
dc.subjectHR praksisnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.subjectOrganisasjonsforpliktelsenb_NO
dc.titleOrganisasjonsforpliktelse i en produksjonsbedriftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel