Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Glenn
dc.contributor.authorHaugland, Nichlas Auensen
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-09-01T08:12:49Z
dc.date.available2016-09-01T08:12:49Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403310
dc.description.abstractUtredningen tar for seg en verdsettelse av Kid ASA på bakgrunn av uttalelser fra stor investoren Bjørn Rune Gjelsten som gjennom sitt holdingselskap eide 100% av Kid ASA før noteringen. Verdivurderingen vil bli gjort med en inntjeningsbasert metode, fri kontantstrøm til totalkapitalen og supplert med en komparativ multippel verdsettelse. Første del av oppgaven består av å introdusere Kid ASA og bransjen, etterfulgt av fusjoner og oppkjøpsteori, børsnoteringsteori og avkastningskravteori. Deretter vil relevante verdsettelsesmodeller redegjøres. Så vil en omfattende strategisk analyse gjennomføres med konkluderende tanker og indikasjoner på hvordan fremtidsprognosen vil se ut. Etter strategianalysen vil regnskapsdata omgrupperes og normaliseres for så å gjennomføre en regnskapsanalyse med historiske tall. Det gjøres for å være i bedre stand til å forstå og evaluere Kids framtidsutsikter. Deretter vil det estimeres avkastningskrav før en fremtidsprognose utarbeides på bakgrunn av den strategiske analysen og regnskapsanalysen. Basert på avkastningskrav og estimert fremtidig fri kontantstrøm og terminalverdi vil det estimeres en aksjepris ved tre ulike scenarioer som vektes med skjønn til en samlet aksjepris på 30,46kr (14 april 2016) som er 2,16kr over markedsprisen på samme dato, men under børsintroduksjonsprisen på 31kr (2 november 2015). En sensitivitetsanalyse viser at små variasjoner i nøkkelvariabler medfører store endringer på verdiestimatet. Verdsettelsen på 30,46kr betyr at Gjelsten bør være fornøyd med børsintroduksjonsprisen på 31kr per aksje.nb_NO
dc.description.abstractThe master thesis is a valuation of Kid ASA based on a statement from Bjørn Rune Gjelsten. He is a professional known investor who owns through his holding company 100% of Kid ASA before the IPO. The company has been valued using discounted cash flow method. First part of the valuation is an introduction of the company and industry, followed up by theory and valuation models. Thereafter a comprehensive strategic analysis with personal and conclusive thoughts, about how the future forecast will end up. After the strategic analysis, the financial statements will be reorganized, then normalized. Followed up by an accounting analysis based on historical financial statements. Thereafter cost of capital is forecasted followed up by future forecasts. The Forecasts is based on strategic and accounting analysis. Value of stock is calculated based on cost of capital and future forecasted discounted free cash flow and terminal value. Three scenarios is calculated and a weighted to end up with a valuation of 30,46kr per share (14 April 2016). This equals 2,16kr below market value of 28,3kr (14 April 2016) and it is below asking price of the IPO which was 31kr per share (2 November 2016). Lastly creating a sensitivity analysis to show how sensitive some of the key figures are. A valuation of 30,46kr means that Gjelsten should be satisfied after receiving 31kr per in the IPO.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVerdsettelsenb_NO
dc.subjectValuationnb_NO
dc.subjectKidnb_NO
dc.subjectKid ASAnb_NO
dc.subjectKid ASnb_NO
dc.subjectKid Interiørnb_NO
dc.subjectInteriørnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Kid ASAnb_NO
dc.title.alternativeValuation of Kid ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record