Show simple item record

dc.contributor.advisorIvar, Pettersen
dc.contributor.authorHågenrud, Amund
dc.date.accessioned2016-08-30T08:28:34Z
dc.date.available2016-08-30T08:28:34Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402662
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om leveringskjedeledelse, bedre kjent som Supply Chain Management. Leveringskjedeledelse handler om å maksimere profitten totalt for hele leveringskjeden via å opptre samlet, og i ettertid fordele profitten. En billedlig beskrivelse fra litteraturen ‘er å gjøre kaka størst mulig, og i ettertid fordele godene mellom de forskjellige aktørene i kjeden.’ Oppgaven er en casestudie som tar for seg leveringskjeden for korn i Norge. Som case er Felleskjøpet Agri valgt, på bakgrunn av deres størrelse og kunnskap innenfor kornhåndtering. Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvilken verdi vil det ha for Felleskjøpets kornhåndtering om gårdslagring og gårdstørking øker?» Problemstillingen tar utgangspunkt i hvilke besparelser det kan ha for Felleskjøpet i større grad kunne jevne ut arbeidsmengden og styre leveringen av korn, og hvilke konsekvenser det vil ha for leveringskjeden. For å svare på problemstillingen har datainnsamlingen basert seg på kvalitative intervjuer. I tillegg er det innhentet informasjon i form av et litteraturstudie. Resultatet analysen viser at det er mulig å gjøre besparelser i enkelte ledd, men merkostnaden det påfører andre ledd i leveringskjeden er betydelig mye større. Konklusjonen i oppgaven viser at leveringskjeden for korn har den kapasiteten som trengs i dag for å takle kornhåndteringen, er det dyrt å effektivisere den med nye anlegg. Ut fra mine funn er leveringskjeden for korn en tilsynelatende koordinert kjede. Styringsmekanismene er rettet på en måte som fremmer adferd som er til det beste for hele leveringskjeden.nb_NO
dc.description.abstractThis master thesis is about supply chain management. Supply chain management is about maximize the overall value generated through acting together and subsequently distribute the profits afterwards. This thesis is a case study that examines the supply chain for grain in Norway. As a case I selected Felleskjøpet Agri, based on their knowledge within the grain handling. The research question for this thesis is “What value can Felleskjøpet gain by moving drying and storage of grain to the farmer’s lot?” To answer this question, I have used qualitative interviews, and made a literature review on some of the steps. The result of my analysis is that it is possible to Felleskjøpet to save money by moving the storage of grain, but it will be a considerably larger loss for the farmer. So for the overall supply chain for grain there will be a loss off profit if they move the storage off grain to the farmer. The reason is that the storage capacity is already for filled.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGrainnb_NO
dc.subjectSupply chain managementnb_NO
dc.subjectLeveringskjedernb_NO
dc.titleLeveringskjeden for kornnb_NO
dc.title.alternativeThe grain supply chainnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record