Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSilja, Korhonen-Sande
dc.contributor.authorSjøvold, Cathrine Elisabeth Moe
dc.contributor.authorOrmåsen, Ann-Helen
dc.date.accessioned2016-08-26T12:09:02Z
dc.date.available2016-08-26T12:09:02Z
dc.date.issued2016-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402117
dc.description.abstractTemaene for denne masteroppgaven er samkonkurranse ved felles merkevarebygging og alliansestyringskapabilitet. Samkonkurranse er en type strategisk allianse, og vi har på bakgrunn av Dahl (2014); Bengtsson og Kock (2014); Lindström og Polsa (2015) definert samkonkurranse som: Et samarbeid mellom to eller flere konkurrerende bedrifter i samme bransje for å oppnå felles mål knyttet mot felles merkevarebygging. Videre, med bakgrunn i Kale og Singh (2007), har vi definert alliansestyringskapabilitet som: Bedriftens evne til å fange opp, lagre og dele erfaringsbasert kunnskap rundt styring av allianser. Ettersom samkonkurranse er et relativt nytt fenomen det er forsket lite på, og det i tillegg er forsket lite på hvordan alliansestyringskapabilitet påvirker samkonkurranse ved felles merkevarebygging, ønsket vi å fordype oss i dette. Vi utformet dermed følgende problemstilling: «Hvordan utvikler New Wave Profile alliansestyringskapabilitet for å håndtere samkonkurranseforholdet ved felles merkevarebygging?» For å kunne svare på problemstillingen, har vi benyttet et kvalitativt teoridrevet casestudie. Datainnsamlingen ble utført ved bruk av dybdeintervjuer og telefonintervjuer, der vi under intervjuene fokuserte på informantens erfaringer og oppfatninger i sammenheng med våre tre forskningsspørsmål, slik at vi tilslutt fikk svar på hovedproblemstillingen. Informantene bestod av alle de 24 medlemmene og ledelsen av konseptet New Wave Profile. Resultatet av vår forskning viser at New Wave Profile er i en situasjon der det virker som de har oppnådd en vellykket samkonkurranse, takket være utvikling av alliansestyringskapabilitet internt i alliansen gjennom strukturer, prosesser og verktøy. Allikevel ser vi at medlemmene ikke har utviklet elementer av alliansestyringskapabilitet internt i bedriften. Dermed ser vi en ubalanse mellom utviklingen av alliansestyringskapabilitet internt i bedriftene og internt i alliansen, noe vi antar vil skape problemer på sikt. Det vil derfor være viktig at New Wave Profile investerer mer internt i bedriftene med tanke på alliansestyringskapabilitet, og at de skaper et større fokus på informasjons- og kunnskapsdeling. Dette medfører at medlemmene får en bedre forståelse for hva alliansen går ut på ved at de blir mer involvert i samarbeidet, og de får da en tettere tilknytning til alliansen, som mest sannsynlig vil øke sannsynligheten for at alliansen forblir vellykket.nb_NO
dc.description.abstractThe topics of this thesis are coopetition by common branding and alliance management capability. Based on Dahl (2014); Bengtsson and Kock (2014); Lindström and Polsa (2015), coopetition is a type of strategic alliance, which in this thesis is defined as: A collaboration between two or more competing businesses, in the same industry, to achieve common goals within co-branding. Based on Kale and Singh (2007), alliance management capability is in this thesis defined as: Company's ability to capture, store and share experiential knowledge of alliance management. As both coopetition and alliance management capability are relatively new concepts, it does not currently exist much scientific research on the subject, thus the objective of this thesis is to provide new results on the matter by answering the following case: «How does New Wave Profile develop alliance management capability to cope with coopetition at co-branding?» In order to do so, a qualitative theory driven case study was employed. The collection of data was performed by telephone and in-depth interviews, with the main attention focused on the source's experience seen in light by the tree defined case questions. In addition to the New Wave Profile management team, the sources also comprise the twenty-four members. The results of this research indicate that New Wave Profile is in a successful coopetition, caused by the development of alliance management capability within the alliance in form of structures, processes and tools. However, the members have not developed elements of alliance management capability within each company. This imbalance is identified as a potential risk going forward. Hence, an increased investment in alliance management capability within each company, and strengthening the information and knowledge sharing, is considered a requirement for New Wave Profile to maintain their success in the future. As an effect of this, all members are expected to gain a greater understanding of the alliance by being more involved.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectAlliansestyringskapabilitetnb_NO
dc.subjectSamkonkurransenb_NO
dc.titleHvordan utvikler New Wave Profile alliansestyringskapabilitet for å håndtere samkonkurranseforholdet ved felles merkevarebygging?nb_NO
dc.title.alternativeHow does New Wave Profile develop alliance management capability to cope with coopetition at co-branding?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel