Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBærug, Sølve
dc.contributor.authorEmbretsen, Øystein
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2016-08-26T09:38:45Z
dc.date.available2016-08-26T09:38:45Z
dc.date.issued2016-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401997
dc.description.abstractThis thesis marks the end of my master studies at NMBU. The thesis studies the correlation between a market analysis for a market area and who the first time buyers were in a specific apartment project. The thesis considers the methods that can help improve compliance.nb_NO
dc.description.abstractJeg har i denne rapporten undersøkt samsvaret mellom boligprosjektanalysen for Barcode i Bjørvika og det faktiske resultat av hvem som kjøpte leiligheter i boligprosjektet. Dette vil kunne si noe om hvor godt markedsundersøkelser treffer med sine antakelser innen boligprosjekter. Dette er interessant å belyse da potensialet i markedsundersøkelsers innhold ofte ikke utnyttes tilstrekkelig. Problemstillingen er som følger: • Hvor godt er samsvaret mellom etterspørselssiden av boligprosjektanalysen gjort i 2006 og de faktiske førstegangssalgene i Barcode? o Hvordan utviklet samsvaret seg gjennom de seks byggetrinnene? o Hva er årsaken til mønsteret vi ser? Boligprosjektanalysen for Barcode i Bjørvika 2006 som er gjennomført av Prognosesenteret AS, er blitt sammenlignet med kjøperlister fra Røisland og Co Prosjektsalg AS, innen kategoriene alder, geografisk tilhørighet og investorandel. Analysen ble kontrollert gjennom intervjuer av prosjektledere knyttet til salget av boligene. Det viser seg å være et gjennomgående ujevnt samsvar mellom boligprosjektanalysen og de som kjøpte. Analysen har innen visse områder godt samsvar, men det finnes også store avvik. Det danner seg mønstre innen alder, geografisk tilhørighet og investorandel gjennom de seks trinnene som Barcode består av. Blant annet ser vi flere yngre enn eldre kjøpere, høy andel kjøpere fra Oslo vest og en undervurdert andel investorer. Barcode er et prosjekt som med sin sentrale beliggenhet og leilighetsmiks, forklarer unge kjøpere og investorer. På grunnlag av funnene i rapporten kan vi si at markedsanalysen overordnet har et nokså godt samsvar. Likevel er det potensiale for forbedring av struktur og innhold, som vil øke nytteverdien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectCorrelationnb_NO
dc.subjectMarketanalysisnb_NO
dc.subjectReal estate developmentnb_NO
dc.subjectImproved compliancenb_NO
dc.subjectEiendomsutviklingnb_NO
dc.subjectMarkedsundersøkelsenb_NO
dc.subjectSamsvarnb_NO
dc.subjectØkt samsvarnb_NO
dc.titleMarkedsundersøkelser for nyboligmarkedetnb_NO
dc.title.alternativeMarketanalysis for Real Estatenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Demography: 300nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.description.localcodeM-EIERFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel