Show simple item record

dc.contributor.advisorSommervoll, Dag Einar
dc.contributor.authorDyste, Per André
dc.date.accessioned2016-08-26T07:59:55Z
dc.date.available2016-08-26T07:59:55Z
dc.date.issued2016-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401895
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er innkvartering av sesongarbeidere. Dette er en del av utleiemarkedet det er forsket lite på, og det var derfor ønskelig å ta det nærmere i øyesyn. På bakgrunn av utvidelsen i arbeidskraftmarkedet har man sett en betydelig tilstrømning av sesongarbeidere til landet (Berge et al. 2010). Mange av de ender opp i landbruket og i bygg- og anleggsbransjen, intervjuer av arbeidsgivere i disse bransjene er derfor grunnlaget for oppgaven som søker svar på følgende problemstilling: «Er det profitabelt å tilby utleie av innkvartering for sesongarbeidere?» Dybdeintervjuer er anvendt som metode for å finne svar på problemstillingen. Fokuset i intervjuene har vært å få en oversikt over dagens situasjon. Dette er forsøkt belyst ved å se på tilbud og etterspørsel, krav fra offentlige myndigheter og arbeidere, betalingsvilje, hvilke fasiliteter som brukes i dag og til slutt sesongvariasjoner. Resultatene viser at alle intervjuobjektene i større eller mindre grad har egne fasiliteter, men at flere av forskjellige årsaker, kan være villige til å leie innkvartering. Funnene viser at både arbeidsgivere kan være interesserte i å leie på vegne av sine arbeidere, men også at arbeidere søker seg ut på leiemarkedet på egenhånd. Kravene som offentlige myndigheter stiller, oppfattes av de fleste intervjuobjektene som forholdsvis enkle å forholde seg til. Videre gis det i landbruket fritak fra enkelte av de tekniske kravene. Dette er med på å gi bøndenes egne innkvarteringer et fortrinn man bør søke å utligne, for å oppnå best mulig lønnsomhet. De fleste intervjuobjektene har betydelige sesongvariasjoner og de fleste har størst behov i sommerhalvåret. Det ser derfor ut til å være mest profitabelt å ha innkvartering som spisser seg mot denne perioden. På denne måten er det også mulig å tilby relativt effektiv innkvartering, med en enkel standard. Dette er enklere ved tilbud i sommerhalvåret på bakgrunn av klimatiske forhold, og det faktum at det begrenser varigheten på innkvarteringen. De som er i en kortere periode, har lavere krav og preferanser til innkvartering, en for de som oppholder seg i landet i lengre tid. Basert på funnene i oppgaven er det til slutt foretatt en beregning for å tallfeste lønnsomheten og slik svare på problemstillingen. Forutsetningene som er lagt til grunn viser at det er profitabelt å tilby utleie av innkvartering for sesongarbeidere.nb_NO
dc.description.abstractIn this thesis I will be looking at accommodations for foreign workers. There has been done little research on this topic in the rental market and because of an expansion in importing an international workforce for seasonal work, I have chosen to do a critical analysis of this topic. A majority of the seasonal workers are working within the agriculture and construction industry. Therefore, my empirical data is based around interviews done with employees within their respective fields to answer the following research question: “Is it profitable to rent accommodations for seasonal workers?” Interviews has been used as method to examine the research question. This has been done by focusing on supply and demand, requirements from the public authorities and workers, willingness to pay, available facilities and seasonal fluctuations. Empirical data show that a majority of the interviewees have available facilities, but for different reasons are willing to rent accommodations. Data show that employees are at times interested in renting accommodations on behalf of their seasonal workers, but also that some of the seasonal workers chose to approach the rental market by themselves. The interview object experience that the demands set by the central government are relatively easy to follow. In addition, in the agriculture industry it is possible to waiver some of the technical demands set. This provides farmers, as an employee of seasonal work, an advantage one should attempt to equalize to achieve optimal profitability. A majority of the interview objects have significant seasonal fluctuations and the demand peaks during the summer season. Therefore, it is possible to provide profitable and efficient accommodations with reduced standards during this season. Due to climatically conditions restricting the time period accommodations are needed, it is possible to supply accommodations with reduced standards. As the seasonal workers have a reduced demand of quality compared to individuals that are planning to live in the country for a longer period. Based on the findings in my thesis, I have performed a calculation to quantify profitability to answer my research question. Results show that it is profitable to rent out accommodations to seasonal workers, based on the conditions set.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectInnkvartering, sesongarbeiderenb_NO
dc.titleMarkedsanalyse for innkvartering av sesongarbeidere i Norgenb_NO
dc.title.alternativeMarket analysis on accommodation of seasonal workers in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record