Show simple item record

dc.contributor.advisorGrange, Kristina
dc.contributor.authorKvaleberg, Karoline Landa
dc.date.accessioned2016-08-25T12:28:54Z
dc.date.available2016-08-25T12:28:54Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401744
dc.description.abstractRollen til den norske planlegger har vært i stadig endring, noe som har resultert i et vidt spekter av potensielle roller som kan brukes til å beskrive planleggeren. Spørsmålet blir således hvordan dagens praktiserende planleggere forholder seg til dette. Savner de en avklaring på hvem der er, og således også en definisjon av hva de er til for og hva de er ment å gjøre? Jeg mener at det finnes en del utydeligheter i forhold til hva planleggeren har for oppgaver, der planleggingen har måttet tåle massiv kritikk og hatt et behov for å legitimere hva man kan oppnå gjennom planlegging. Denne oppgaven handler om å sette planleggeren i fokus. For å få bedre forståelse av den norske planleggerrollen går jeg i dybden av historien for å se om det er med på å forklare dagens situasjon. Videre har jeg intervjuet flere planleggere for å høre mer om deres tanker rundt planlegging i dag, hvordan de ser på sin egen situasjon og innflytelse, og hvorvidt de opplever at planlegging nytter. Resultatet av undersøkelsene viser at man ikke har noen klar planleggerrolle i Norge i dag, og at samtlige av planleggere vil veksle mellom ulike roller. Det gir visse uheldige konsekvenser, og helt klart visse interne spenninger og dilemmaer for planleggerne selv.nb_NO
dc.description.abstractThe current of the planner in Norway has been changed continuously, which has resulted in a wide spectre of potential roles that could be used to describe the planner. The question is how the planner today deal with this. Do the miss a more clear descriptions of themselves, and a definition of what the are meant to do as planners? I suggest that there are several things that are unclear concerning the planners tasks, with planning having to accept massive critique and been in need of getting acceptance about what one can achieve through planning. This thesis is about putting the planner into focus. I have been going through several historical records to better understand the Norwegian planning role and to see if that can help explain the current situation. I have also interviewed several working planners, to hear their their views about what planning is today, how they see their own situation and influence, and whether they think planning can achieve things. The results show that there is no clear planning role in Norway today, and that all of the planners change between several roles. This have some unfortunate consequences, and shows certain internal tensions and dilemmas for the planners.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleIntern rollekonflikt? : om den norske planleggerrollens handlingsromnb_NO
dc.title.alternativeInternal role conflict? About the Norwegian Planner Role's Action Spacenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record