Show simple item record

dc.contributor.advisorThorèn, Anne-Karine Halvorsen
dc.contributor.authorWaagen, Sara
dc.contributor.authorBroen, Sofie Viker
dc.date.accessioned2016-08-25T11:56:57Z
dc.date.available2016-08-25T11:56:57Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401702
dc.description.abstractOppgaven stiller spørsmålet: Hvordan tilrettelegge for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet? Nordmenn bruker lite tid på fysisk aktivitet sammenlignet med resten av Europa. Vi er for lite fysisk aktive, og stillesittende aktiviteter dominerer hverdagen. Kvalitetene i det fysiske miljøet betyr mye for hvor fysisk aktive vi er. Planleggere og landskapsarkitekter har en viktig oppgave når det gjelder å tilrettelegge slik at man har mulighet til å være mer fysisk aktiv. I denne oppgaven går vi nærmere inn på hvordan dette kan gjøres ved å ta utgangspunkt i nærmiljøet. Nærmiljøet er en viktig arena for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, og er en arena som er åpen og gratis for alle å bruke. Prosjektområdet er bydel Tangen og Åskollen i Drammen kommune. For å tilnærme oss problemstillingen har vi gjennomført ulike analyser og registreringer. Analysene er delt inn i to kategorier; en som går på de folkelige forholdene (medvirkning og sosiokulturelle stedsanalyser), og en som går på de fysiske forholdene (landskap- og tilgjengelighetsanalyser). På bakgrunn av disse analysene har vi jobbet videre med to områder vi mener har potensiale til å bli gode og viktige nærmiljø for bydelen; marka og fjorden. Vi har også sett på hvordan disse kan knyttes bedre sammen, slik at man får et rikt og variert tilbud i nærmiljøet. Vi har ikke fokusert på en spesiell målgruppe, men utarbeidet forslag som er rettet mot alle. Et nærmiljø skal ha et tilbud for alle aldersgrupper. I bydelen er det beboere i alle aldre, og derfor er det dumt å tilrettelegge nærmiljøet kun for en bestemt målgruppe. I planarbeidet har vi brukt funnene fra analysene og registreringene, og de eksisterende kvalitetene stedet har, som utgangspunkt for videre utforming og tilrettelegging av nærmiljøet. Å gå er den aktiviteten vi i hovedsak har tilrettelagt for. Dette fordi vi i analysearbeidet fant ut at det å gå er den aktiviteten flest driver med. Oppgaven kommer med ulike forslag til hvordan bydelens nærmiljø kan utvikles over tid. Vi kommer også med en anbefaling om hvilke forslag som bør prioriteres og gjennomføres først. Vi ønsker med denne oppgaven å vise hvilke muligheter man har til å drive med egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet.nb_NO
dc.description.abstractThe research question for this master thesis is: How to plan for self-organized physical activities and outdoor activities in the local community? Norwegians spend less time on physical activities compared to the rest of Europe. The majority of us lives a sedentary lifestyle, resulting in inactivity. The qualities of our physical environment have huge importance for how physical active we are. Planners and landscape architects have an important role in terms of providing landscapes that increase people`s opportunity to be more physical active in their everyday life. In this task, we will focus on how this can be done by starting in the local community. The local community is an important arena for self -organized activity and outdoor activities, and is a venue that is open and free for anyone to use. The project area for the theses are the district Tangen and Åskollen in the city of Drammen. To approach the research question, we have carried out various analyses and registrations. The analysis is divided into two categories; The first part is about the inhabitants´ own use and perception of the area. The second part studies the physical conditions and the demographic issues of the site. Based on these analyses, we have worked with two areas we consider to be of most importance to the population and the local community. The two areas are the forest and the fjord. We also explored how those two can be linked better together, so that they create a richer and more varied opportunity for the local community. In the planning process, we have used the results from the registrations and analyses, as well as the existing qualities within the community as a starting point for our proposal. “To walk” is the activity this proposal aim to facilitate, as our analyses revieled that “to walk” is the activity that occupies most people. The proposal comes with various suggestions to how the local community can be developed over time. We have also made a recommendation list for which of the proposals that should be prioritized and implemented first. We want this task to display the available potentials of self-organized physical activities and outdoor activities in the local community.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectNærmiljø, egenorganisert fysisk aktivitet, folkehelse, friluftsliv, naturnb_NO
dc.subjectLocal Community, Self-Organized Physical Activity, Public health, Outdoor Activities, Naturenb_NO
dc.titleTilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøetnb_NO
dc.title.alternativePlanning for Self-Organized Physical Activities and Outdoor Activities in the Local Communitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236nb_NO
dc.source.pagenumber184nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record