Show simple item record

dc.contributor.advisorSky, Per Kåre
dc.contributor.authorLødøen, Simen Ogner
dc.date.accessioned2016-08-23T12:49:37Z
dc.date.available2016-08-23T12:49:37Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401116
dc.description.abstractTeamet for masteroppgaven er hvordan ulike aktører fra privat og offentlig utøver sin rolle underveis i en transformasjonsprosess. Endringer i arealbruk har blant annet plan-og bygningsloven og tilstøtende lover sitt rammeverk . Hvilken rolle de ulike aktørene har innenfor eiendomsregimet og reguleringsregimet er med på å påvirke en mulig gjennomføring. Utbyggere er i dag pålagt et stort ansvar til å initiere og besørge gjennomføring av transformasjonsprosjekter gjennom det institusjonelle rammeverket. Således har forhandlinger mellom aktørene blitt en sentral del av prosessen for å få til arealbruksendringer. Hvordan aktørene samarbeider og hva som blir vektlagt kan vise seg å påvirke gjennomføringsevnen til en transformasjonsprosess i stor utstrekning. Gjennom teori og intervjuer har jeg forsøkt å drøfte aktørenes rolle. For at gjennomføringen skal bli en realitet er rekkefølgen for utbyggingen av delområdene viktig for utbyggerne. For myndighetene er det å utvikle kompakte byer essensielt. Endringer over tid skaper usikkerhet for akkvisisjon av eiendom. Det regionale plansamarbeidet mellom Akershus og Oslo inneholder føringer om prioriteringer for endret arealbruk, men mindre om hvordan man skal håndtere utfordringer knyttet til gjennomføring.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of this thesis is how different actors from the private and public sector exercise their role during the transformation process. Utility change of land in Norway is supplemented by The Planning and Building Act in addition to other related laws. What role the various players have in the property and regulatory regime influence a possible implementation. Todays contractors are imposed to a great responsibility in order to initiate and provide implementation of transformation projects through the institutional framework. Accordingly, the negotiations between the players have become a big part of the process in the lands functional change. How the parties cooperate and what is being emphasized may prove to affect the implementation capability of a transformation process extensively. Through theory and interviews I have tried to discuss the players' roles. The developers means that the order of how the areas can be built is important for implementation. For the government it is developing compact cities with quality that is important. Changes over time creates uncertainty for acquisition of property. The regional planning cooperation between Akershus and Oslo contains guidelines on priorities for changes in land uses. This document contains less information on how to deal with challenges related to implementation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectTransformasjonnb_NO
dc.subjectPlanernb_NO
dc.subjecteiendomnb_NO
dc.subjectAkkvisisjonnb_NO
dc.titleGjennomføring av en transformasjonsprosess i bydel Ski Øst : et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private utbyggerenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record