Show simple item record

dc.contributor.advisorBærug, Sølve
dc.contributor.authorSyvertsen, Kim Andre
dc.date.accessioned2016-08-23T12:40:31Z
dc.date.available2016-08-23T12:40:31Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401106
dc.description.abstractThis study concerns the willingness of Norwegian tenants to pay for BREEAM-NOR Excellent. It is based on interviews with representatives from seven companies renting offices in buildings that have this particular certification. The main finding in the study, the fact that the tenants interviewed did not show any willingness to pay extra for the particular certification with which their offices was classified, is based on theoretical discussion and empirical data. The empirical analysis also suggests that BREEAMNOR Excellent certification does not generate lower shared costs for the tenants.nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg norske leietakere i BREEAM-NOR Excellent-sertifiserte kontorbygg, og deres syn på sertifiseringen. Oppgaven tar for seg følgende problemstillinger:  Hvor godt kjent er norske leietakere i BREEAM-NOR Excellent-sertifiserte næringsbygg med hva sertifiseringsordningen innebærer?  I hvilken grad er norske leietakere i BREEAM-NOR Excellent sertifiserte kontorbygg villige til å betale en høyere leiekostnad for sine arealer, sammenlignet med et tilsvarende næringsbygg uten BREEAM-NOR-sertifisering?  Hva er bakgrunnen for at norske leietakere velger å leie areal i BREEAM-NOR Excellent-kontorbygg?  Hvordan fordeler betalingsvilligheten seg på ulike segmenter av leietakere i osloregionen? Det foreligger både nasjonale og internasjonale kvantitative studier som konkluderer med at miljøsertifiseringer medfører et høyere leienivå. For å få en dypere innsikt og forståelse for hva som ligger bak leietakernes vilje til å betale en eventuell merkostnad for BREEAM-NOR Excellent, ble det i denne oppgaven benyttet kvalitativ metode. Gjennom intervjuer av leietakere i BREEAM-NOR Excellent-kontorbygg ble det i denne studien ikke funnet noen klare likhetstrekk mellom bransjene som leietakerne opererte i. Det viste seg derimot at mer enn halvparten av leietakerne som ble intervjuet hadde en form for tilknytning til BREEAM-NOR Excellent gjennom sin daglige virksomhet. Disse leietakerne innehadde også et høyere kunnskapsnivå om BREEAMNOR enn de øvrige leietakerne som ble intervjuet. Med utgangspunkt i de empiriske analysene, fant jeg ingen støtte for at leietakerne bevisst betaler en merkostnad for BREEAM-NOR Excellent-sertifiseringen. Seks av syv leietakere som ble intervjuet mente at BREEAM-NOR Excellent kun var en bonus. Kun én av syv leietakere som ble intervjuet var klare på at et bortfall av sertifiseringen ikke ville påvirket betalingsvilligheten. Datamaterialet viser at teoriene som søker å forklare leietakernes valg og beslutninger ikke er forenlig med de tilfellene som er undersøkt i denne studien. Bedriftenes samfunnsansvar og reduserte felleskostnader er hovedsakelig de to konsekvensene av BREEAM-NOR Excellent som ble presentert i teoridelen. Det viste seg at ingen av disse konsekvensene var direkte utslagsgivende i beslutningsprosessen ved å leie dagens arealer. De empiriske analysene viste dessuten at BREEAM-NOR Excellent ikke medfører noen lavere felleskostnader for leietakerne på kort sikt. Det innebærer at det ikke foreligger noen økonomiske insentiver for norske leietakere å velge BREEAM-NOR Excellent kontorarealer, sammenlignet med et annet bygg uten BREEAM-NOR-sertifisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectBREEAM-NORnb_NO
dc.subjectBREEAM-NOR Excellentnb_NO
dc.subjectBetalingsvillighetnb_NO
dc.subjectLeietakerenb_NO
dc.titleBREEAM-NOR Excellent : kun en bonus for norske leietakere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge