Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGuttormsen, Atle
dc.contributor.authorHolte, Christina Bråthen
dc.contributor.authorNøstdal, Camilla Takset
dc.date.accessioned2016-08-23T08:53:46Z
dc.date.available2016-08-23T08:53:46Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400974
dc.description.abstractVår oppgave er et bidrag til forskningen innenfor temaet ungdom og idrett. Det foreligger mange studier om deltakelse i organisert idrett, og det har blitt identifisert årsaker til frafall som omfatter både motivasjon, sosial tilhørighet, og praktiske forhold. I idrettspolitisk dokument (Norges idrettsforbund 2015) har idrettsforbundet lagt konkrete føringer på hvordan økonomiske hindringer skal reduseres. På bakgrunn av tidligere forskning og hvordan media den siste tiden har fremstilt kostnader knyttet til deltakelse, har vi valgt å se på temaet deltakelse i organisert idrett fra et økonomisk perspektiv. Nærmere bestemt er målet for oppgaven å finne ut hvilke måter kostnadsnivået i organisert fotball kan være en begrensning for deltakelse. Videre har vi tatt for oss Oslo og valgt ut ti klubber, to klubber fra hvert av Oslos byområder; indre by øst, indre by vest, ytre by øst, ytre by vest og ytre by sør. Oppgaven er begrenset til å finne kostnadene knyttet til deltakelse for 13 – 14 åringer. Vi har benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode, der har vi har intervjuet trenere og lagledere, samt sendt ut spørreundersøkelse til 8. klassinger ved to forskjellige skoler. Våre funn viser tendenser til at kostnadsnivået for deltakelse på lagene gjenspeiler gjennomsnittlig inntekt i området. Når det kommer til betalingsproblemer viser resultatene fra intervjuene at de fleste klubbene ikke opplever det som en stor utfordring, men at det finnes tilfeller i samtlige klubber. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at majoriteten av respondentene oppgir at det ikke er for dyrt, men at det også her finnes tilfeller. Vi fant også tilfeller der enkelte av de som aldri har begynt med fotball ville begynt hvis det var billigere. Vi har konkludert med at kostnadsnivået for deltakelse på et fotballag kan være en begrensning på flere måter. I enkelte tilfeller kan medlemskontingent og treningsavgift alene være en begrensning for deltakelse, hvis prisen blir for høy i forhold til husholdningens inntekt. Videre kan deltakelse medføre merkostnader i form av krav til klær og utstyr, samt egenandel til cuper og sosiale turer, som gjør at det totale kostnadsnivået blir for høyt for enkelte husholdninger. Det finnes tiltak som gjør at kostnadsnivået ikke trenger å være en begrensning, i form av støtteordninger både internt i laget og fra offentlige instanser. Dette kan gjøre deltakelse mulig til tross for betalingsproblemer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleEn studie av kostnadsnivået for ungdomsdeltakelse i organisert fotball i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel