Show simple item record

dc.contributor.advisorHaukeland, Jan Vidar
dc.contributor.authorAhnen, Thea Foss von
dc.coverage.spatialUSAnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-10T07:58:18Z
dc.date.available2016-08-10T07:58:18Z
dc.date.issued2016-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398567
dc.description.abstractNature-based tourism is growing worldwide. Today’s tourists wants more knowledge, activity and focus on the environment when traveling. We are exposing our remaining natural areas around the world to a tremendous pressure. Taking care of our natural resources is more important than ever. Interpretation can contribute to increased visitor knowledge, enhance visitor experience and create a desire in the tourists to preserve nature. The national parks in the United States are pioneers in interpretation and facilitation. This thesis focuses mainly on why and how Denali National Park and Preserve uses interpretation. Considered the US’ long tradition, knowledge and research on interpretation, is it also natural to consider whether there is a transfer value to other national parks, for instance, the Norwegian national park system. My research objectives were (1) why and (2) how Denali National Park and Preserve is using interpretation, (3) which benefits interpretation gives Denali, (4) how they measure and evaluate the benefits of interpretation, and finally (5) if Denali’s interpretation strategy can benefit others, for instance, Norwegian national parks. I used document analysis as method, based on a case study of Denali National Park and Preserve. The results show that the main reason for using interpretation in Denali is the benefits it provides. Interpretation can improve the visitor experience, provide knowledge and increase the visitor’s appreciation of a place or a resource, which can improve the protection of vulnerable resources. This corresponds with the benefits Denali claims their interpretation achieves. Denali uses interpretation in many different ways, and includes interpretation in many elements of the park. Evaluation and measuring of the interpretation is performed through questionnaires, observation and conversations with visitors. Several elements from Denali National Park and Preserve's interpretation strategy can benefit Norwegian national parks if implemented correctly. However, differences in management, traditions and economy limits the degree of transferability. Overall, the results correspond well with the theory, and this analysis can give inspiration and knowledge to other national parks.nb_NO
dc.description.abstractNaturbasert reiseliv vokser raskt i hele verden. Turistene etterspør i dag reiser med mer kunnskapsinnhold, aktiviteter og fokus på miljø. De gjenværende naturområdene i verden er utsatt for et enormt press. Viktigheten av å ta vare på naturressursene våre er viktigere enn noen gang. Interpretasjon kan bidra til økt kunnskap, gi en rikere opplevelse og skape et ønske om å ivareta naturen hos turistene. Nasjonalparkene i USA har lenge vært ledende på interpretasjon og tilrettelegging. Denne oppgaven har et hovedfokus på Denali National Park og Preserve, og hvordan og hvorfor de bruker interpretasjon i parken. Siden denne nasjonalparken og dette landet har lange tradisjoner, kunnskap og forskning på interpretasjon, er det også naturlig å vurdere om det finnes overføringsverdi til andre nasjonalparker, f.eks. i Norge. Mine problemstillinger var å se på (1) hvorfor og (2) hvordan Denali National Park og Preserve bruker interpretasjon, (3) hvilke fordeler/nytte interpretasjonen gir Denali, (4) hvordan de måler og evaluerer interpretasjonen og til slutt om (5) deres interpretasjonsstrategi kan være til nytte for andre, f.eks. norske nasjonalparker. Jeg har brukt dokumentanalyse som metode, basert på et case-studie av Denali National Park og Preserve. Resultatene viser at hvorfor og hvordan Denali National Park og Preserve bruker interpretasjon samsvarer godt med hva teorien på området sier. Hovedårsaken til at interpretasjon blir brukt i Denali er fordelene og nytten: interpretasjon kan forbedre turistens opplevelse, gi kunnskap og øke deres verdsettelse av et sted eller en ressurs, som igjen kan forbedre beskyttelsen av viktige, sårbare ressurser. Dette er også det Denali oppgir som fordelene og nytten interpretasjonen i parken gir. Denali bruker interpretasjon på mange forskjellige måter, og inkluderer interpretasjon i mange elementer av parken. Evaluering og måling av interpretasjonen blir utført gjennom spørreskjema, observasjon og samtaler med turistene. Det finnes flere elementer fra Denali National Park og Preserve’s interpretasjonstrategi som kan være aktuelle å implementere i norske nasjonalparker, men forskjeller i forvaltning, tradisjoner og økonomi begrenser graden av overførbarhet. Resultatene samsvarer for det meste med teorien, og denne analysen kan gi andre nasjonalparker inspirasjon og kunnskap.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectinterpretationnb_NO
dc.subjectnational parknb_NO
dc.subjecttransferabilitynb_NO
dc.subjectpreservationnb_NO
dc.subjectnatural resourcesnb_NO
dc.titleA case study on the use of interpretation in Denali National Park and Preservenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge