Show simple item record

dc.contributor.authorSelstad, Lena Elgaaen
dc.date.accessioned2016-04-01T09:43:14Z
dc.date.available2016-04-01T09:43:14Z
dc.date.issued2016-04-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383529
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et casestudie som legger vekt på å analysere hvilke natur- og kulturbaserte aktiviteter og attraksjoner som finnes i Drøbak/Frogn, og hvordan Drøbak /Frogn kan utvikle et helhetlig natur- og kulturbasert reiselivsprodukt gjennom destinasjonsutvikling. Hovedproblemstillingen var: Hvilke natur- og kulturbaserte aktiviteter og attraksjoner har Drøbak/Frogn å tilby turistene i dag, og hva er potensialet for videre utvikling? Forskningsmetoden er av kvalitativ tilnærming, og det er utført 11 semi-strukturerte intervjuer med nøkkelinformanter for å innhente informasjon om hva de ulike aktørene og instansene mener om Drøbak/Frogns utviklingspotensial i reiselivssammenheng, og da spesielt i et natur- og kulturbasert perspektiv. I resultatene kom det frem at Drøbak er en populær reiselivsdestinasjon som tiltrekker seg mange ulike målgrupper av besøkende, og besitter mangfoldige attraktive natur- og kulturbaserte aktiviteter og attraksjoner. Intervjuene viser imidlertid også at aktørene anser samordningen mellom de ulike elementene som mangelfull, og at Drøbak derfor ikke fremstår som et helhetlig reiselivsprodukt. Hverken samarbeidet mellom ulike aktører eller med offentlige instanser fungerer optimalt. I diskusjonsdelen av oppgaven pekes det på at Drøbak må redegjøre for hva slags destinasjon de ønsker å være, og at første trinn dermed bør være å etablere en felles målsetting og visjon som alle involverte kan få et eierskap til, og som kan fungere som en veiviser i samarbeidet om strategier og tiltak. Videre kom det frem av resultatene at det er en rekke utfordringer innenfor områder som markedsføring, infrastruktur, skilting og merking av aktiviteter og attraksjoner, samt transportløsninger i Drøbak/Frogn. Oppgaven viser videre at Drøbak/Frogn mangler en felles og velfungerende markedsføringsplattform dersom de skal kunne imøtekomme de besøkendes forventninger til informasjonstilgjengelighet. Videre er en forbedret tilgjengelighet i form av tilstrekkelig infrastruktur, merking og skilting, samt gode transportløsninger nødvendig for videreutvikling av destinasjonen Drøbak/Frogn. Til sist, men ikke minst viser resultatene at Drøbak/Frogn har et stort potensial for videreutvikling som reiselivsdestinasjon, men at det må arbeides kontinuerlig med overnevnte faktorer for at dette skal kunne fungere i praksis. Nøkkelord: Natur- og kulturbaserte aktiviteter og attraksjoner, helhetlig reiselivsprodukt, samarbeid, videreutvikling, potensialenb_NO
dc.description.abstractThis master thesis is a case study analyzing the various nature-and culture based attractions in the coastal town Drøbak, located in the Oslofjord area, and outlining how Drøbak as a destination can develop a holistic nature- and culture based tourism product. The main problem statement of the thesis is: Which nature and cultural based activities and attractions are offered to visitors in Drøbak, and what is the potential for further development? A qualitative research method was chosen, and 11 semi-structured key-informant interviews were carried out to document opinions among various stakeholders regarding Drøbak´s potentials as a nature and culture based tourist destination. The results indicate that Drøbak is a popular tourist destination attracting a variety of visitor groups, and offers several popular nature and cultural based activities and attractions. However, the informants’-identify a lack of coordination between the various entities working with tourism, which portrays Drøbak as an underdeveloped tourism destination. The informants also mentioned that the collaboration between the different entities including public offices could be improved. The discussion chapter focuses on the need for Drøbak to define the type of travel destination it wants to be. The first step should be to develop a common vision and goal for all entities to work towards, which can direct the development of guidelines and actions. Furthermore, the challenges related to marketing, infrastructure and adequate signage of attractions are discussed, in addition to improved public and private transportation solutions. This thesis also discusses the need for a common and well-functioning marketing platform to meet the information needs and expectations of visitors. Easier access to attractions through improved infrastructure, signage of attractions and transportation solutions are needed to improve Drøbak as a nature and cultural travel destination. In conclusion, this thesis indicate that Drøbak has the potential for further development as a nature and cultural tourism destination. The key to success is to improve the above-mentioned elements based on cooperation between the various parties involved. Keywords: Nature and culture based activities and attractions, holistic tourism product, cooperation, destination development, potential  nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjectNatur- og kulturbaserte aktiviteternb_NO
dc.subjectAttraksjonernb_NO
dc.subjectHelhetlig reiselivsproduktnb_NO
dc.subjectSamarbeidnb_NO
dc.subjectVidereutviklingnb_NO
dc.subjectPotensialenb_NO
dc.subjectNature and Culture Based Tourismnb_NO
dc.subjectActivities and attractionsnb_NO
dc.subjectHolistic tourism productnb_NO
dc.subjectCooperationnb_NO
dc.subjectDestination developmentnb_NO
dc.subjectPotentialnb_NO
dc.titleEn analyse av potensialet for videreutvikling av natur- og kulturbaserte reiselivsaktiviteter og -attraksjoner i Drøbak/Frognnb_NO
dc.title.alternativeAn Analysis of the Potential for Further Development of Nature and Culture Based Tourism in Drøbak/Frognnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge