Show simple item record

dc.contributor.authorLumb, Andrea
dc.date.accessioned2016-03-31T12:33:31Z
dc.date.available2016-03-31T12:33:31Z
dc.date.issued2016-03-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383432
dc.description.abstractOppgaven er en mulighetsstudie. Formålet med studien er å undersøke om det er mulig å kombinere gravplassensfunksjoner som gravareal, minnesteder og gravplassens meditative kvaliteter, med den ledige formen og de rekreative aktivitetene i en offentlig park. Mulighetstudiet er gjennomført ved bruk av praktiske, undersøkende designmetoder anvendt på et utvalgt sted; en tidligere jernbanetomt syd for Lågård Gravlund i Stavanger. En viktig del av metoden er lys- og skyggestudier, av strukturer som kan romme minnefunksjonene og noen ganger gravarealet til en gravplass. Undersøkelsen er utført ved bruk av modellforsøk og fotografering. I undersøkelsen inngår også omfattende litteraturstudier, befaring på andre gravplasser og flere befaringer på Lagård Gravlund og tomten. Gjennom bruk av collageteknikker er essensen av organiseringen av det romdannende tresjiktet i 6 historiske og samtidige gravplasser og i to alternative analysert for å undersøke hvordan ulike løsninger kan påvirke karakteren til den foreslåtte park-gravplassen. Konklusjonen er at en planlagt og bevisst bruk av lys og skygge kombinert med vegetasjon og subtile overganger fra sted til sted samt bevisst utforming av minnestedene, kan by på en velykket strategi i forsøket på å kombinere rekreative parkaktiviter med gravplassens arealer og minnefunksjoner samtidig som de meditative kvalitetene til en gravplass er bevart.The thesis is a feasibility study. The intention of the study is to discover whether it is possible to combine the burial areas, memorial areas and meditative qualities of a cemetery with the recreational activites of a public park. The feasibility study is conducted using a practical investigative design method based on an actual site, an earlier operational railway plot south of the historic Lagård Cemetery, which is situated in the Norwegian west coast city of Stavanger. A central part of the method is a light and shadow study, of structures that can house the memorial and in some incidences the burial functions of a cemetery. The investigation is conducted through model making and photography. The method of investigation also includes a broad literature study, visits to other cemeteries, and multiple site visits to Lagård cemetery. Through the creation of collages the essence of how the organisation of the tree layer of 6 historical and contemporary graveyards and two alternatives can affect the mood of the proposed park cemetry is also analysed. The result of the study is that, if used in a planned and conscious way, the effect of light and shadows combined with vegetation, subtle thresholds and memorial structures can be a succesful strategy in the attempt to combine recreational park activites with the burial and memorial functions of a cemetery whilst ensuring that the meditative qualities of the cemetery is sustained.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectGravarealnb_NO
dc.subjectParknb_NO
dc.subjectminneromnb_NO
dc.subjectGravplassnb_NO
dc.subjectlysstudiernb_NO
dc.subjectskyggestudiernb_NO
dc.subjectDesignnb_NO
dc.subjectettertankenb_NO
dc.subjectrekreasjonnb_NO
dc.subjectminnestedernb_NO
dc.subjectrefleksjonsromnb_NO
dc.subjectrefleksjonnb_NO
dc.titleRom for refleksjon : et studie av forholdet mellom gravarealer og parknb_NO
dc.title.alternativeRoom for Reflection - a study of the relationship between burial areas and a public parknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record