Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSjøvold, Martine Berger
dc.date.accessioned2016-03-30T08:58:14Z
dc.date.available2016-03-30T08:58:14Z
dc.date.issued2016-03-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382972
dc.description.abstractNorge og Sverige har naturlige gode forutsetninger for å ta i bruk vindkraft som et viktig og betydelig bidrag til miljøvennlig, fornybar energiproduksjon. Begge landene har inngått en samarbeidsavtale om felles utbyggingsmål og etablert et felles elsertifikatmarked for å nå fornybarmålet på 26,4 TWh innen 2020. Vindforholdene, kraftprisene og markedet generelt er relativt likt og man kan derfor forvente en relativ jevn utbygging med fokus på de beste vindkraftprosjektene. Likevel ser vi at det bygges mye mer vindkraft i Sverige enn i Norge. Siden markedsforholdene er relativt like har det vært interessant å se på ulikhetene i rammebetingelsene for vindkraft i de to landene. Formålet med denne oppgaven har vært å sammenligne og analysere de ulike rammebetingelsene, og diskutere hva som kan være årsaken til at vi ser en høyere utbyggingstakt av vindkraft i Sverige enn i Norge. Som metode har jeg brukt tekstanalyse som er en kvalitativ metode. For å tilnærme meg problemstillingen valgte jeg å bruke komparativ metode for å analysere forskjeller i rammebetingelsene for vindkraft i Norge og Sverige. I tillegg har jeg valgt å bruke semistrukturert intervju, med representanter fra forvaltningsmyndigheter, kommuner, offentlige organisasjoner og vindkraftutbyggere, for å fange opp ulike aktørers perspektiv, opplevelse og erfaringer knyttet til hvilke rammebetingelser som virker motiverende eller modererende på investeringsvilje for utbyggere av vindkraft. Fra intervjuene fikk jeg god informasjon om dagens vindkraftsituasjon, mulige forbedringsområder og flaskehalser for utbygging av vindkraft. Aktørene belyste mange av de samme temaene som mulige årsaker til den raske utbyggingstakten i Sverige.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleRammebetingelser for utbygging av vindkraft i Norge og i Sverigenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540::Electrical power engineering: 542nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel