Show simple item record

dc.contributor.authorPétursdóttir, Tinna Rut
dc.date.accessioned2016-02-15T12:21:32Z
dc.date.available2016-02-15T12:21:32Z
dc.date.issued2016-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379085
dc.description.abstractLækjargata, en av de viktigste bygatene i Reykjavík, og temaet for dette prosjektet, er et eksempel på en gate som har blitt overtatt av privatbiler med lite fokus på myke trafikanter. Gaten er et svært viktig innslag i bybildet, har stor historisk betydning og en sterk identitet, som man dessverre ikke kan nyte på grunn av bilene. Målet med oppgaven er å finne en måte å transformere Lækjargata til å bli en levende bygate ved hjelp av blå og grønne strukturer og samtidig bidra til å skape en mer helhetlig og livlig sentrumskjerne. Formålet med dette er å skape et levedyktig miljø der behovene til beboere og besøkende står i hovedfokus. For å oppnå målet er det foretatt målrettet registreringer og analyser på kulturelle/sosiale og naturlige faktorer, i tillegg til perseptuelle og estetiske opplevelsesfaktorer i Lækjargata og omegn. Gjennom registreringer og analyser har det kommet frem en oversikt over styrker og svakheter, samt muligheter og trusler i studieområdet. Resultatene benyttes som premisser for videre utforming av gaten, hvor det er forsøkt å opprettholde styrkene, forbedre svakhetene, utnytte mulighetene og møte truslene. Resultatet er et ide- og designforslag for Lækjargata, hvor myke trafikanter er prioritet og står i fokus. Det er mange faktorer som spiller inn når man skal skape en levende bygate og en helhetlig sentrumskjerne, der menneskers behov står i sentrum. Blå og grønne strukturer kan absolutt bidra til å styrke bylivet Lækjargata, og til å knytte byen bedre sammen, men de fungerer ikke ene og alene. En må også tilrettelegge og sikre trygghet for myke trafikanter, appellere til alle brukergrupper, beholde og styrke forbindelser mellom de åpne offentlige rom, tilby interessante og attraktive fasader, tilrettelegge for opphold i tillegg til å skape helhetsintrykk i gaten. Alt dette er ting som må vere på plass, men når alt kommer til alt, er det menneskene som er den viktigste forutsetningen for et godt byliv. Det å sette menneskene foran bilene er det første skrittet i riktig retning for å oppnå målet.nb_NO
dc.description.abstractLækjargata is one of the most important streets in downtown Reykjavík. This project highlights how the development of Lækjargata has been dominated by private cars with almost no focus on pedestrians and cyclists. Lækjargata is an important element in the city’s landscape with a prominent historical identity, that is largely buried under the burden heavy traffic. The goal of the project is to find a way to transform Lækjargata into a living city street using blue and green structures and simultaneously creating a more coherent and lively centre. The project hopes to create a sustainable and viable urban environment where the needs of residents and visitors are the focus. Precise analyses on cultural/social and natural factors, as well as perceptual and esthetic perception of Lækjargata and its surroundings, have been used to achieve the goal. The analysis reveals an overview of the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the studied area. The results are used as a premise for further development of the street, where the strengths are maintained, opportunities for improvement exploited and the main threats dealt with. The result is a design proposal for Lækjargata, aimed towards pedestrians and cyclists. There are many factors that come into play when creating a living city street and a coherent centre, where human needs are in focus. Blue and green structures can help strengthen the city life in Lækjargata and better link the city together, but they do not work on their own. What is also needed is to facilitate and ensure the safety of pedestrians and cyclists. And to appeal to all user groups while maintaining and strengthening the links between the open public spaces. To offer interesting and attractive facades and to create gathering areas that aim to give an overall consistency of character to the street. But when all is said and done, people are the key factor to creating a living city. Putting the needs of people before the needs of cars is the first step in the right direction to achieving this goal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectLækjargatanb_NO
dc.subjectBygatenb_NO
dc.subjectFolkelivnb_NO
dc.subjectBylivnb_NO
dc.subjectBlå og grønne strukturernb_NO
dc.titleTransformasjon av Lækjargata : fra transportåre til en levende bygatenb_NO
dc.title.alternativeTransformation of Lækjargata: From a transport corridor to a lively city streetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge