Show simple item record

dc.contributor.authorFossum, Atle
dc.date.accessioned2014-12-11T11:56:19Z
dc.date.available2014-12-11T11:56:19Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226985
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom aksjekursendringer, målt som logaritmiske avkastninger og kapitalstruktur for 90 selskaper notert på Oslo børs i perioden 2000-2014. Valg av kapitalstruktur viser på hvilken måte selskapene velger å finansiere sine eiendeler, da de forskjellige finansieringskildene påvirker selskapenes risikoprofil, verdi og aksjekurser. Bakgrunnen for utredninger er at det finnes minimalt med studier om emnet i Norge. Internasjonale studier viser sprikende resultater på grunn av kompleksiteten dette temaet medfører. De siste års resultater indikerer at det kan være et negativt forhold mellom aksjeavkastninger og belåningsgrad. Min studie støtter også dette, hvor jeg analyserte forholdet ved hjelp av regresjonsanalyser, men også ved hjelp av en mer intuitiv visuell analyse. Mine funn indikerer at et selskaps gjeldsgrad bør tas med som en betydelig faktor for investorer. I tillegg viser mine funn at finansierings strukturen på et overordnet nivå var lik for 8 av 10 sektorer for selskapene notert på Oslo børs i denne perioden. Noe som indikerer at selskapene på Oslo børs har en tilnærmet lik finansierings politikk I tillegg hadde 7 av 10 sektorer en nedgang i D/A forholdet fra periodestart til periodeslutt. Dette kan tyde på en mer moderat gjelds-finansiering blant selskapene ved slutten av perioden. Oppgaven gir i tillegg en innføring i de mest sentrale kapitalstruktur teoriene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.titleFinnes det en sammenheng mellom aksjekursendringer og kapitalstruktur?nb_NO
dc.title.alternativeIs there a relationship between stock price changes and capital structure?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record