Show simple item record

dc.contributor.authorSporild, Stian Kristiansen
dc.date.accessioned2014-10-17T11:05:27Z
dc.date.available2014-10-17T11:05:27Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224090
dc.description.abstractAvhandlingen tar for seg sinnsstemningers effekt på individers finansielle beslutningsevne. Spesifikt adresserer jeg hypotesen om at individer benytter informasjon fra sin egen sinnsstemning på lik linje med annen tilgjengelig informasjon i en finansiell beslutnings-sammenheng. Formålet med denne avhandlingen var å teste om det er forskjeller i beslutningsgrunnlaget mellom individer i positiv og negativ sinnsstemning, da tidligere forskning har fremhevet at individer tar beslutninger i samsvar med sin egen sinnsstemning. Et piloteksperiment (N = 3) ble gjennomført for å optimalisere induseringen av den positive sinnsstemningen og for å kartlegge problemer før hovedeksperimentet skulle gjennomføres. Hovedeksperimentet (N = 36) benyttet seg av filmklipp under hele sesjonen for å indusere positiv, nøytral eller negativ sinnsstemning. Den finansielle testen ble gjennomført ved hjelp av en reell handelsplattform, der jeg fikk innsyn i deltakernes handler i fire forhåndsbestemte valutakryss. I tillegg til kursutvikling i sanntid ble deltakerne presentert for fire tekniske indikatorer (RSI, Lysestaker, ADX/DMI og Bollinger Bånd). Informasjonen fra deltakernes handler (størrelse i NOK, antall handler, hvor lenge posisjonene holdes og antall indikatorer benyttet ved kjøp/salg) dannet grunnlaget for å teste forskjellene mellom sinnsstemningene. Eksperimentet bidro med tre signifikante funn. Et av resultatene fra eksperimentet indikerte at personer i en negativ sinnsstemning måtte ha flere indikatorer som viser fordelaktig retning før de inngår en handel sammenlignet med både positiv og nøytral sinnsstemning. Videre viste individer i en positiv sinnsstemning å ha kortere eksponeringslengde enn de andre sinnsstemningene. Et generelt funn (uavhengig av sinnsstemninger) indikerte at menn handler for større underliggende verdier enn kvinner. Abstract: This paper focuses on the role of mood in financial decision-making. Specifically, I address the hypothesis that individuals use their own mood alongside other available information, to inform financial decision-making. The aim of this thesis was to test whether there were differences in the basis of decision-making between positive and negative mood, as earlier research has shown that individuals make decisions in line with their own mood. A pilot experiment (N = 3) was conducted to optimize the positive mood induction and to identify problems before the main experiment. The main experiment (N = 36) used film clips to induce positive, neutral or negative mood conditions during the whole session. The financial test was conducted using a real trading platform, where I was allowed access to the participants’ trades in four predetermined currency pairs. In addition to the real time price development in each pair, the participants were presented four technical indicators (RSI, Candlesticks, ADX/DMI and Bollinger Band). The information from the participants’ trades (size in NOK, number of trades, duration and number of indicators used when buying/selling) were used to test the differences between the mood conditions. The experiment contributes with three significant findings. One of the results indicates that individuals in a negative mood, compared to positive and neutral mood, had to have more favourable indicators before entering a trade. Additionally, individuals in a positive mood have shorter duration on their trades. Lastly, a general finding not connected to mood shows that men’s financial exposure is greater than women’s.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleSinnsstemningens rolle i finansielle beslutningernb_NO
dc.title.alternativeThe Role of Mood in Financial Decision-Makingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record