Show simple item record

dc.contributor.authorMyrseth, André Brockstedt
dc.date.accessioned2014-09-24T11:54:08Z
dc.date.available2014-09-24T11:54:08Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221445
dc.description.abstractAlthough indoor air radon concentration cause a number of premature deaths due to increased risk of lung cancer, very few studies have been conducted to document the health damage costs; and thus the social benefits of measures to reduce indoor air radon concentrations. In the absence of any such studies in Norway, a Contingent Valuation (CV) survey of 751 households is conducted in order to elicit Norwegian households’ willingness-to-pay (WTP) for reductions in radon induced lung cancer risk. In addition to estimating mean WTP, this paper has sought to determine what factors affect households’ WTP, whether people are willing to pay more for larger lung cancer risk reductions (i.e. a scope test), and what factors affect indoor radon detection measures. As this study reveals the WTP for risk of an illness with very high mortality rate, the Value of a Statistical Life (VSL) could also be calculated. In the survey, respondents were asked their WTP for two CV scenarios: i) scenario 1 reducing radon induced lung cancer risk by 0.19 percent, and ii) scenario 2 with an even bigger reduction of 0.23 percent. When excluding “don’t know” answers and “protest zeroes” from the sample, WTP for scenario 1 was 9800 NOK and 9997 NOK for scenario 2 respectively. The estimates were found to be significantly different, and thus passing the internal scope test. The econometric analysis found household income, knowledge of the radon issue, and having positive attitudes towards saving money; all to be affecting WTP positively. Further, the analysis suggests that both increased age and having a job decrease the probability of passing the scope test, while having bright prospects for future income and positive attitudes toward saving money increase the probability of scope. Also, the design of the payment card used to elicit their WTP affects scope, as being introduced to both lump sums and monthly payments seems to have confused the respondents and reduced the probability of passing the scope test. In determining factors explaining why they had conducted radon measurements in their dwelling; knowledge of the radon issue, the feeling of being exposed to radon, and having received sensors from local authorities were the most significant factors; all had a significant positive effect. The estimated VSL was low compared to the recommended values for Cost-Benefit Analyses of public projects in Norway. This is probably due to the fact that respondents used a high discount rate when providing WTP due to the latency period between being diagnosed with lung cancer and actual death; and that WTP was stated to reduce mortality risk on behalf of all the members of their household. Helserisiko ved radonkonsentrasjon i inneluften er et tema som ikke er særlig berørt i økonomiske verdsettingsstudier. I det komplette fraværet av slike studier i Norge, har norske husholdningers betalingsvillighet for reduksjoner i lungekreft-risiko forårsaket av radon blitt funnet ved hjelp av en betinget verdstingsstudie der et spørreskjema har blitt sendt ut og besvart av 751 respondenter. I tillegg til å finne betalingsvilligheten, har studien også prøvd å avsløre hvilke faktorer som påvirker betalingsvilligheten, rasjonell verdsetting, og husholdningenes villighet til å måle radon i inneluften. Pga. denne studien finner betalingsvilligheten for reduksjoner i helserisiko, har også verdien av statistisk liv blitt regnet ut. I spørreundersøkelsen har respondentene blitt forespeilet med to scenarioer; scenario 1 der lungekreft-risiko forårsaket av radon er redusert med 0,19 prosent, og scenario 2 med en større reduksjon på 0,23 prosent. Da respondentene ble forespeilet med begge scenarioene, ble de bedt om å oppgi sin høyeste betalingsvillighet for hver av dem. Ved å ta vekk «vet ikke» og «protest» svar, er den estimerte betalingsvilligheten 9800 NOK for scenario 1 og 9997 NOK for scenario 2. Gjennom en statistisk test ble disse estimatene funne signifikant forskjellig fra hverandre, noe som avdekker at respondentene verdsetter scenarioene etter rasjonelle preferanser. Av resultatene fra analysen fremkommer det at husholdningens inntekt, kunnskap om radon temaet, og positive holdninger til sparing påvirker betalingsvilligheten positivt. Med tanke på rasjonell verdsetting, viser resultatene fra analysen at både en økning i alder og det å ha en jobb gir negativ påvirkning, mens å ha lyse utsikter for fremtidig inntekt og å ha en positiv holdning til sparing gir positiv påvirkning. I tillegg ser det ut til at utformingen av betalingskortet som er brukt i verdsettingsspørsmålet påvirker rasjonell verdsetting, da det å bli forespeilet med både engangssummer og månedlige beløp forvirrer respondentene. I avdekkingen av hva som påvirker husholdningenes villighet til å måle radon i inneluften, fant vi ut at kunnskap om radon temaet, det å føle seg utsatt for radon gass, og å ha fått utdelt radonmålere fra kommunen var de mest signifikante faktorene. Disse faktorene økte sannsynligheten for at husholdningene hadde målt radon i inneluften. Utregnet verdi av statistisk liv gav lave estimater, mest sannsynlig på grunn av at respondentene diskonter risikoen med tanke på latens perioden fra lungekreft blir påvist til faktisk død, og at de oppga sin betalingsvillighet for redusert lungekreft risiko på vegne av alle boere i husholdningen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleNorwegian households' WTP for radon induced lung cancer risk reduction : a contingent valuationnb_NO
dc.title.alternativeNorske husholdningers betalingsvillighet for reduksjon i lungekreft-risiko - En betinget verdsettingsstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO
dc.description.localcodeM-ECONnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record