Show simple item record

dc.contributor.authorStabekk, Ole
dc.date.accessioned2014-09-22T11:18:40Z
dc.date.available2014-09-22T11:18:40Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220858
dc.description.abstractDet er viktig at kulverter og skogsbilveibroer holder god standard for at veiene skal fungere optimalt. Tette kulverter er som tette blodårer, de fungerer ikke. Klimaendringer fører med seg mer intens nedbør (Solomon, et al., 2007). Dette setter broer og kulverter på prøve. Denne masteroppgaven ser på behovet for, og ulike fremgangsmetoder som er egnet ved, georeferering av broer og kulverter på skogsbilvei. Ved ombygging, opprusting og kontroll av skogsbilveier vil det være nyttig å vite hvor broene og kulvertene finnes. I denne oppgaven vurderes ulike datakilder for georeferering av broer i laserdata mot kartdata, og georeferering av feltregistrerte broer mot FKB-data. Det er utført feltarbeid der georeferering av broer og kulverter er prøvd ut ved hjelp av GIS-analyse. I tillegg er det beregnet hva som er kritisk kulvertstørrelse for tømmerbiler hvis en kulvert skulle kollapse. Resultatene viser at all laserdata for broer også er registrert i FKB-data. Av broene som er feltregistrert og sjekket opp mot FKB-data mangler 34 % av broene i FKB-data. Det er ikke er mulig å georeferere alle kulverter ved å studere punkter der vann/elv/bekk krysser vei i kartdata, da kun 37 % av kulvertene var mulig å finne i GIS-analysene utført i forkant av feltarbeidet. Av 70 undersøkte kulverter har 56 % skader, ved utilstrekkelig overdekning er 70 % skadet, men ved tilstrekkelig overdekning er det kun skader ved 29 %. Dette stemmer overens med resultatene i masteroppgaven til Juliussen (2006) og understreker nødvendigheten av tilstrekkelig overdekning. Resultatene fra beregningene av kritisk kulvertstørrelse viser at en kulvert med en diameter større enn 890 mm kan være kritisk for tømmerbiler dersom en kulvert skulle kollapse (Tabell 12). Parametere for kulverter som er aktuelle å legge inn i det nye veiregisteret til Statens landbruksforvaltning (SLF) er; diameter, lengde, årstall, materiale og overdekning. Ved nybygging, oppgradering og ombygging av skogsbilvei benyttes ofte planleggingsprogrammene Softtree og Gemini, men det er også veiplanleggere som ikke benytter slike dataløsninger. Kulverter og skogsbilveibroer kan georefereres i planleggingsprogrammene, som igjen kan knyttes opp mot SLFs veiregister. Georeferering av skogsbilveibroer kan gjennomføres ved å benytte eksisterende registreringer fra FKB, supplert med lokalkunnskap fra kjentfolk. Metode til georeferering av kulverter kan være GIS-analyse, feltarbeid eller bruk av 3D-georadar. En GIS-analyse kan være en god metode for kulverter med diameter over 1000 mm, men det trengs en større studie for å underbygge dette. Ved bruk av 3D-georadar til å georeferere broer og kulverter vil det være mulig å registrere kulverters diameter og overdekning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.titleGeoreferering av broer og kulverter på skogsbilveiernb_NO
dc.title.alternativeGeoreferencing of bridges and culverts on forest roadsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Geographical information systems: 555nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record