Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHäusler, Lise Davanger
dc.date.accessioned2014-09-12T07:23:52Z
dc.date.available2014-09-12T07:23:52Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219612
dc.description.abstractEnglish A review by Cadotte et al. (2011) argue for the importance of using a functional diversity approach in conservation of ecosystem processes. In this study I focused on the functional group of cavity nesting bees, which are solitary bees creating their nests in above-ground cavities. I investigated how resources in a human altered landscape, in this case power line strips, may affect the abundance and species richness of the cavity nesting bees and two functional subgroups whithin the cavity nesting bees. Power line strips may function as habitat for cavity nesting bees by providing floral resources and possible nest sites. Brembles in power line strips may directly function as nest sites for the subgroup of excavator bees. Abandoned beetles holes in the dead wood found in the power line strips may function as nest sites for the subgroup of renter bees. Bees and beetles were sampled in power line strips at 27 different sites in the southeast Norway. I used regression analysis (generalized linear model (GLM)) to find witch environmental variables best explained the abundance and species richness of cavity nesting bees, excavator bees and renter bees. The results showed that the abundance and species richness of cavity nesting bees, excavator bees and renter bees were positively associated with, and best explained by, the abundance of wood boring beetles. This implies that nest sites is the main limiting resource in power line strips, and that wood boring beetles, acting as an ecosystem engineer, are important in providing this nest sites. The abundance and species richness of renter bees are more positively related to the abundance of wood boring beetles when there are no brambles at the site. This indicate that the excavator bees and renter bees compete for nest sites in abandoned beetles holes when there are no brambles at the site. Management to conserve cavity nesting bees have to target and facilitate the abundance of wood boring beetles. This study stresses the importance of knowing the biology and indirect species interactions of the species in concern to prevent negative cascading effects. Norsk En review skrevet av Cardotte et al. (2011) argumenter for at det er viktig å bruke en funksjonell diversitet-tilnærming når en skal bevare økologiske prosesser. I denne studien har jeg fokusert på en funksjonell gruppe kalt «hulrom-bier». Disse biene er solitære bier som plasserer reirene sine i hulrom over bakken. Jeg har undersøkt hvordan ressurser i et landskap påvirket av menneskelig aktivitet, i denne sammenheng kraftgater, kan påvirke antallet og artsrikdommen av disse hulerom-biene og to funksjonelle undergrupper innen hulrom-bier. Kraftgater kan fungere som et habitat for hulerom-bier fordi der finnes blomsterplanter og redelokaliteter. Bringebær og bjørnebær i kraftgatene kan direkte fungere som redelokaliteter for den funksjonelle undergruppen «utgravingsbier». Forlatte billehull i død ved, funnet i kraftgatene, kan bli brukt som redelokalitet av den funksjonelle undergruppen «leiebiene». Biller og bier er blitt samlet i kraftgater på 27 forskjellige lokaliteter i sørøst Norge. Jeg brukte regresjonsanalyse (Generalized linear model (GLM)) for å finne hvilke miljøvariabler som best forklarer antall og artsrikdommen av hulrom-biene, utgravningsbiene og leiebiene. Resultatene viste at både antallet og artsrikdommen av huleboer-biene, utgravningsbiene og leiebiene var positivt assosiert med, og best forklart av antallet vedgravende biller. Dette funnet indikerer at redelokaliteter er den mest begrensede ressursen for disse biene i kraftgater. Dette funnet indikerer også at de vedgravende billene kan fungere som økosystem ingeniører ved å skape redelokaliteter for leiebiene. Artsrikdommen og antallet av leiebier var mer positivt assosiert med antallet vedgravende biller når det ikke var bringebær eller bjørnebær til stede. Dette indikerer at utgravningsbiene og leiebiene kan konkurrere om de samme redelokalitetene i billehull i død ved bringebær og bjørnebær mangler. Når man skal utøve forvaltning for å bevare hulrom-biene, må man også bevare og legge til rette for vedgravende biller. Denne studien viser nødvendigheten av å kjenne til mulige interaksjoner med andre arter og biologien til de artene en skal bevare. På den måten kan en forhindre en uventet negativ følgeeffekt av en miljøpåvirkning.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatnettnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectCascading effectsnb_NO
dc.subjectBeetlesnb_NO
dc.subjectBeesnb_NO
dc.subjectDead woodnb_NO
dc.subjectEcosystem engineernb_NO
dc.subjectCavity nesting beesnb_NO
dc.subjectFunctional groupsnb_NO
dc.subjectPower line stripsnb_NO
dc.subjectPower line corridorsnb_NO
dc.subjectFloral resourcesnb_NO
dc.subjectColletidaenb_NO
dc.subjectHylaeusnb_NO
dc.subjectMegachilidaenb_NO
dc.subjectMegachilenb_NO
dc.subjectSolitary beesnb_NO
dc.subjectOsmianb_NO
dc.subjectBillernb_NO
dc.subjectBiernb_NO
dc.subjectSolitære biernb_NO
dc.subjectØkosystem ingeniørernb_NO
dc.subjectFunksjonelle gruppernb_NO
dc.subjectKraftgatenb_NO
dc.subjectDød vednb_NO
dc.subjectBramblesnb_NO
dc.subjectkaskadeeffekternb_NO
dc.titlePower line strips provide nest sites and floral resources for cavity nesting beesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.relation.project315205nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel