Show simple item record

dc.contributor.authorLoland, Bjørn
dc.date.accessioned2014-09-04T12:08:05Z
dc.date.available2014-09-04T12:08:05Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218786
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven sett på kongeørnas (Aquila chrysaetos) predasjon på lam og sau (Ovis aries) på beite i tidsrommet 2000 til 2013, med målsetning om å identifisere faktorer som kan hjelpe til å forutsi om vi går en problematisk beitesesong i møte med tanke på predasjon fra kongeørn. Jeg så først på fordelingen av kongeørnas predasjon i rom og tid og testet så for sammenhenger mellom denne predasjonen og jaktstatistikk på hønsefugl, hekkestatistikk og klimatiske variabler ved hjelp av en Generalized Linear Model. Omfanget av predasjon fra kongeørn var størst i utmark i de allerede rovviltpåvirkede beiteområdene i nordlige og østlige deler av Norge. Mesteparten av denne predasjonen forekom i mai og juni. Klimatiske variabler som antall nedbørsdager, temperatur og snømengde kan være faktorer i omfanget på predasjon fra kongeørn. Det finnes støtte i litteraturen for at antall nedbørsdager og snømengde kan spille en rolle for jaktsuksess og tilgjengelighet av naturlige byttedyr. Det var tilsynelatende ingen positiv sammenheng mellom andel kongeørnpar som går til hekking og antall dokumenterte tilfeller av predasjon på sau. Jaktstatistikk fra jaktsesong med start foregående år viste tettere sammenheng med antall dokumenterte kongeørnangrep enn jaktstatistikk fra jaktsesong med start samme år. Kongeørnas predasjon på tamsau virket mest påvirket av tilgangen på dens naturlige byttedyr. I områder hvor predasjon fra kongeørn er konsentrert kan en dårlig jaktsesong være et forhåndsvarsel om en kommende problematisk beitesesong. This study has examined Golden Eagle (Aquila chrysaetos) depredation on lambs and sheep (Ovis aries) in the period from 2000 to 2013 in Norway. The aim of this study has been to identify factors to be used to predict a potentially problematic grazing season. First I examined the spatial and temporal distributions of this predation. Then I tested for associations between this predation and hunting bag statistics on tetraonids, Golden Eagle nesting statistics and climatic variables using a Generalized Linear Model. Predation by Golden Eagles were most abundant in northern and eastern parts of Norway. These areas also contain most of the populations of large carnivores in Norway. Climatic variables may be factors in regulating the intensity of predation by Golden Eagles. There is support in scientific literature that rainy days and snowcover may decrease hunting successrates and the availability of natural prey. There were no apparent positive association between the number of nesting Golden Eagles and the number of documented cases of predation on sheep. Hunting bag statistics from hunting season starting the preceding year showed stronger association with the number of documented Golden Eagle-attacks than hunting bag statistics from hunting season starting the same year. The predation on sheep by Golden Eagles seems tied to the availability of its natural prey. In areas where predation by Golden Eagles is concentrated, a poor hunting season may be an early warning of a problematic grazing season.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher<Norwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKongeørnnb_NO
dc.subjectPredasjonnb_NO
dc.subjectSaunb_NO
dc.subjectAquila chrysaetos)nb_NO
dc.subjectPredationnb_NO
dc.titleHvilke faktorer påvirker kongeørnas predasjon på tamsau?nb_NO
dc.title.alternativeWhat are the factors influencing Golden Eagle predation on domestic sheep?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record