Show simple item record

dc.contributor.authorHelle, Einar Bjørkaas
dc.date.accessioned2014-08-26T10:35:48Z
dc.date.available2014-08-26T10:35:48Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218108
dc.description.abstractDet finnes i dag lite tilgjenglige tjenester for å integrere nåværende og planlagte trafikkmeldinger i korteste-vei søk for persontrafikk. Dette til tross for at både vegnett og trafikkmeldinger er offentlig tilgjengelig i Norge. Denne oppgaven ser på muligheter for benytte data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) sammen med trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen for å gjøre tidsavhengige korteste-vei søk i pgRouting. Mulige måter å koble datasettene blir utforsket, og en ser på måter å implementere en løsning i pgRouting. Prinsippet blir deretter testet i programmeringsspråket Julia. Oppgaven viser en del utfordringer ved å gå fra trafikkmeldinger gitt ved egenkoordinater til noder og kanter i vegnettsdataene fra NVDB. Det blir også vist at kompleks tidsinformasjon gjør implementering vanskelig, samt at resultatet blir svært følsomt for endringer i avreisetid. There are today few available services to integrate current and forecast traffic information in shortest path search for road traffic. This is despite the fact that both topological road data and traffic information is publicly available in Norway. This thesis examines posibilities of using data from the Norwegian National road database (NVDB) together with traffic data from The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) to do time-dependent shortest path search in pgRouting. Possible methods to connect the data sets, and how to implement a solution in pgRouting, are explored. The principle is then tested in the programming language Julia. The thesis points to challenges in transforming traffic data given in coordinates to a system of edges and vertices. It is also shown that complex time information makes implementation difficult, and the result is very sensitive to changes in departure time.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectGeomatikknb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectRuteberegningnb_NO
dc.subjectTrafikkdatanb_NO
dc.subjectpgRoutingnb_NO
dc.subjectPostgisnb_NO
dc.subjectPostgreSQLnb_NO
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Geografiske informasjonssystemer: 555nb_NO
dc.titleRuteberegning med trafikkdatanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.description.localcodeM-GEOMnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record