Show simple item record

dc.contributor.authorStokkeland, Rasmus Andreas
dc.date.accessioned2014-08-22T11:55:24Z
dc.date.available2014-08-22T11:55:24Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217935
dc.descriptionEffekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper.nb_NO
dc.description.abstractGransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da billen i virkeligheten foretrekker furu foran gran og kalles på engelsk «pine weevil», men har trolig sin bakgrunn i at billen i Norge gjør mest skade i plantninger av gran. Når billen angriper små bartrær kan det føre med seg alvorlige konsekvenser. Billens gnag kan resultere i ringbarking helt inn til veden, og den nedadgående vanntransporten blir dermed brutt. Når vanntransporten i veden brytes vil planten ofte dø på grunn av uttørking. Selv om små bartreplanter er sårbare for angrep fra gransnutebillen er de ikke helt forsvarsløs. I en koevolusjon mellom skadegjørere og bartreplanter, har bartreplanter gjennom millioner av år utviklet forsvarsmekanismer mot planteetere og skadedyr. Økt kunnskap rundt aspekter spesifikt relatert til methyl jasmonat (MJ) og plantens morfologiske egenskaper vil kunne bidra til å redusere skader relatert til gransnutebillen og senke kostnader i det norske skogbruket. Kun én tidligere studie har sett på effekten av MJ på utviklingen av finrøtter. Denne ble gjort på furu, det er ikke tidligere gjort lignende studier på norsk gran. En økning i andel finrøtter vil kunne styrke plantens kapasitet til å ta opp vann og næring. Dette vil styrke den fremtidige veksten samt øke plantens forsvarsevne mot gransnutbillen. Denne oppgaven tar for seg ulike tiltak mot gransnutebillen, med det hovedformål å redusere skader og øke overlevelsen hos planter. Faktorer som granplantes induserbare forsvarsevne og utvikling av finrøtter ved påføring av MJ har blitt testet i veksthus. Forskjeller som fysiske egenskaper, gnag og overlevelse for ulike plantetyper har blitt testet i felt over en toårsperiode på Rykkjem i Møre og Romsdal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.subjectHylobius abietisnb_NO
dc.subjectPinusnb_NO
dc.subjectMethyl jasmonatenb_NO
dc.subjectForestrynb_NO
dc.titleNorsk gran (Picea abies) sin motstandseven mot gransnutebillen (Hylobius abietis) : effekt av methyl jasmonate og plantestørrelse.nb_NO
dc.title.alternativeNorwegian spruce (Picea abies) resistance against pine weevil (Hylobius abietis) : effect of methyl jasmonate and plant sizenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway